Hoidon saatavuus

​​​​​​ 

Hoitotakuun toteutuminen


Avoterveydenhuolto

Linkki terveys- ja hyvinvointiasemien jonotietoihin 

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutetaan sairauden edellyttämällä tavalla.

Terveydenhuoltolain 51 § määrittää, minkä ajan kuluessa kuntalaisen on päästävä lääketieteellisesti tarpeelliseksi arvioituun kiireettömään tutkimukseen ja hoitoon (ns. hoitotakuu). Kiireellistä hoitoa tarvitsevat kuntalaiset on hoidettava päivystyksenä sairauden edellyttämässä ajassa.

Hoitotakuun sisältö lyhyesti

 
Kuntalaisen tulee saada arkipäivisin terveyskeskuksen aukioloaikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen tai sinne on voitava mennä käymään. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee arvioida hoidon tarve kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta joko puhelimitse tai ajanvarauksessa. Terveyskeskusvastaanotolla tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää kolmen kuukauden sisällä. Hammashuollossa tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää kuuden kuukauden sisällä. Terveydenhuollon toimintayksikön tulee julkaista tiedot odotusajoista. ​

Suun terveydenhuolto

 
Linkki hammas​hoitoloiden jonotietoihin 

Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Jos hoito katsotaan hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi, se tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa enintään kolmella kuukaudella, jos hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta.
 
Hammashoidossa hoidon tarpeen arviointi suoritetaan välittömästi (puhelinpalvelu).

Erikoissairaanhoito

 
Linkki erikoissairaanhoidon jonotietoihin 

Hoidon tarpeen arviointi ja siihen liittyvät tutkimukset on aloitettava kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta hoitoyksikköön. Hoitopäätös on tehtävä kolmen kuukauden sisällä lähetteen saapumisesta, ja hoito, esimerkiksi leikkaus, toteutettava puolen vuoden aikana hoitopäätöksestä. (Terveydenhuoltolaki 52 §, erikoissairaanhoitoon pääsy)

Mielenterveyspalvelut​

Perusterveydenhuollon mielenterveysyksikössä hoidon tarpeen arviointi on toteutettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Perusterveydenhuollon mielenterveysyksikössä tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää kuuden kuukauden sisällä. Alle 23-vuotiaiden nuorten on päästävä psykiatriseen hoitoon kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

​Toimintakyky- ja hoivapalvelut

Ikäihmisten ympärivuorokautiseen asumiseen jonottavien keskimääräinen jonotusaika (vrk)

31.12.2021 = 50 vrk

(Jonotusaika = Päätöksestä a​sumisyksikköön sijoittamiseen kulunut aika vuorokausina.)

​​
 ​Share