Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Etelä-Karjalan keskussairaala

Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 31.8.2021

Erikoisala/potilasryhmäKeskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
 
Sisätautien pkl 
Diabetes9
Endokrinologia2
Gastroenterologia 
Hematologia1
Infektio 
Kardiologia 
Munuais 
Reuma 
Sisätautien pkl1
Kirurgian pkl 
Gastroenterologia 
Ortopedia 
Yleiskirurgia 
Urologia 
Verisuonikirurgia 
Kipupkl  
Silmäpkl 
Korvapkl 
Naistentautien pkl9
Suu- ja hammassairauksien pkl 
Neurologian pkl4
Lastenneurologian pkl5
Lasten pkl3
Fysiatrian pkl6
Kuntoutuspkl 
Ihotautien pkl12
Keuhkopkl4
Embletta (Unirek.)tutkimus siirtynyt HUSin toiminnaksi KNF:ään 1.5.2021
Syöpäpkl 
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria) 
Aikuispsykiatria  
Nuorisopsykiatria 
    Terapia 
    Tutkimus 
Lastenpsykiatria 

 

Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin

 Erikoisala/potilasryhmä

Keskimääräinen jonotusaika kk päätöksestä tutkimukseen/
toimenpiteeseen

 Sisätaudit
      Gastroscopia               
      Colonoscopia 
      Rasitusekg 
      Sydänperfuusio 
      Sydämen ultraäänitutkimus      
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter) 
 Kirurgia 
      Gastroscopia 
      Sigmoidescopia 
      Colonoscopia 
      Kystoscopia 
 Kirurgia, osastohoito 
      Lonkan tekonivel 
      Polven tekonivel 
      Sappi 
      Tyrä 
      Muu ortopedia 
      Plastiikkakirurgia 
      Endokriininen 
      Urologia 
 Kirurgia, päiväkirurgia 
      Ortopedia 
      Käsikirurgia 
      Lastenkirurgia 
      Urologia 
 Naistentaudit, osastohoito 
      Hysterectomia3
      Laparoscopia2
      Alatieleikkaus4
 Naisten päiväkirurgia 
      Sterilisaatio 
      Hysteroskopia 
 Silmätaudit 
      Hoitajan näkökenttätutkimus 
      Ortoptinen hoito       
 Silmäpäiväkirurgia 
      Kaihi     
      Muut toimenpiteet 
 Korvataudit 
     Kuulolaite           
 Korvien päiväkirurgia 
      Kitarisa 
      Tympanostomia 
      Muut toimenpiteet 
Kuvantaminen

Keskimääräinen jonotusaika kk päätöksestä tutkimukseen

Päivitetty 19.10.2021
     Tietokonetemografia  ½ kk
      Magneetti ​ 1 kk
      Magneetti, ortopedinen (ilta-aika) 0 kk
      Magneetti, muistipotilaat (ilta-aika) ​ ​​
      Ultraäänitutkimus, EKKS​ 1 kk
      Sonograaferin  /ultraäänihoitajan
      tekemä ultraäänitutkimus​      
 0 kk
      Läpivalaisu 0 kk
      Angiografia (verisuonten varjoainekuvaus) 0 kk
      Mammografia ½ kk
      Ultraäänitutkimus, Honkaharju
      Ultraäänitutkimus, Armila  ​
 1 kk
 1 kk
                                  Share