Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Etelä-Karjalan keskussairaala

Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 31.1.2021

Erikoisala/potilasryhmäKeskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
 
Sisätautien pkl 
Diabetes1
Endokrinologia1
Gastroenterologia 
Hematologia1
Infektio4
Kardiologia3
Munuais 
Reuma4
Sisätautien pkl2
Kirurgian pkl 
Gastroenterologia 
Ortopedia 
Yleiskirurgia 
Urologia 
Verisuonikirurgia 
Kipupkl 4
Silmäpkl8
Korvapkl3
Naistentautien pkl8
Suu- ja hammassairauksien pkl2
Neurologian pkl1
Lastenneurologian pkl10
Lasten pkl3
Fysiatrian pkl4
Kuntoutuspkl 
Ihotautien pkl2
Keuhkopkl4
Embletta (Unirek.)12
Syöpäpkl0
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria) 
Aikuispsykiatria  
Nuorisopsykiatria 
    Terapia 
    Tutkimus 
Lastenpsykiatria 

 

Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 31.1.2021

 Erikoisala/potilasryhmä

Keskimääräinen jonotusaika kk päätöksestä tutkimukseen/

toimenpiteeseen

 Sisätaudit
      Gastroscopia               
      Colonoscopia 
      Rasitusekg 
      Sydänperfuusio 
      Sydämen ultraäänitutkimus      
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter) 
 Kirurgia 
      Gastroscopia 
      Sigmoidescopia 
      Colonoscopia 
      Kystoscopia 
 Kirurgia, osastohoito 
      Lonkan tekonivel4 - 5
      Polven tekonivel4 - 5
      Sappi4 - 5
      Tyrä4 - 5
      Muu ortopedia5 - 6
      Plastiikkakirurgia5 - 6
      Endokriininen2
      Urologia5
 Kirurgia, päiväkirurgia 
      Ortopedia5 - 6
      Käsikirurgia6
      Lastenkirurgia1
      Urologia5
 Naistentaudit, osastohoito 
      Hysterectomia4
      Laparoscopia4
      Alatieleikkaus5
 Naisten päiväkirurgia 
      Sterilisaatio 
      Hysteroskopia 
 Silmätaudit 
      Hoitajan näkökenttätutkimus2
      Ortoptinen hoito      3
 Silmäpäiväkirurgia 
      Kaihi    7
      Muut toimenpiteet3-4
 Korvataudit 
     Kuulolaite          8
 Korvien päiväkirurgia 
      Kitarisa0 - 2
      Tympanostomia1
      Muut toimenpiteet2 - 3
Kuvantaminen 
      Magneetti, abdomen 
      Magneetti, ortopedinen 
      Magneetti, neuro 
      Tietokonetomografia 
      Mammografia 
      Ultraäänitutkimus, EKKS 
      Ultraäänitutkimus, Armila 
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
 
      ENMG 
      PET-TT 


Share