Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

​​

Etelä-Karjalan keskussairaala

Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 30.11.2021

Erikoisala/potilasryhmäKeskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
 
Sisätautien pkl 
Diabetes1
Endokrinologia1
Gastroenterologia 
Hematologia
Infektio 
Kardiologia 
Munuais 
Reuma
Sisätautien pkl1
Kirurgian pkl 
Gastroenterologia 
Ortopedia 
Yleiskirurgia 
Urologia 
Verisuonikirurgia 
Kipupkl  
Silmäpkl 
Korvapkl 
Naistentautien pkl9
Suu- ja hammassairauksien pkl 
Neurologian pkl 
Lastenneurologian pkl 
Lasten pkl 
Fysiatrian pkl5
Kuntoutuspkl 
Ihotautien pkl10
Keuhkopkl4
Embletta (Unirek.)

tutkimus siirtynyt HUSin toiminnaksi KNF:ään 1.5.2021

 

Syöpäpkl 
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria) 
Aikuispsykiatria  
Nuorisopsykiatria 
    Terapia 
    Tutkimus 
Lastenpsykiatria 

 

Jonotusajat tutkimuksiin ja toimenpiteisiin

 Erikoisala/potilasryhmä

Keskimääräinen jonotusaika kk päätöksestä tutkimukseen/

toimenpiteeseen

 Sisätaudit
      Gastroscopia               
      Colonoscopia 
      Rasitusekg 
      Sydänperfuusio 
      Sydämen ultraäänitutkimus      
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter) 
 Kirurgia 
      Gastroscopia 
      Sigmoidescopia 
      Colonoscopia 
      Kystoscopia 
 Kirurgia, osastohoito 
      Lonkan tekonivel3-4
      Polven tekonivel3-4
      Sappi4-5
      Tyrä5
      Muu ortopedia
      Plastiikkakirurgia5-7
      Endokriininen 1
      Urologia5-6
 Kirurgia, päiväkirurgia 
      Ortopedia3-5
      Käsikirurgia5-6
      Lastenkirurgia1-2
      Urologia3-4
 Naistentaudit, osastohoito 
      Hysterectomia4
      Laparoscopia4
      Alatieleikkaus5
 Naisten päiväkirurgia 
      Sterilisaatio 
      Hysteroskopia 
 Silmätaudit 
      Hoitajan näkökenttätutkimus 
      Ortoptinen hoito       
 Silmäpäiväkirurgia 
      Kaihi     
      Muut toimenpiteet 
 Korvataudit 
     Kuulolaite           
 Korvien päiväkirurgia 
      Kitarisa1-2
      Tympanostomia1-2
      Muut toimenpiteet3-6
Kuvantaminen

Keskimääräinen jonotusaika kk päätöksestä tutkimukseen/

päiv. 17.1.2021​

   
Tietokonetemografia
½
   
Magneetti 
      
Magneetti, ortopedinen 
(ilta-aika)
   
Magneetti, muistipotilaat 
(ilta-aika)
 
SynLab
Ultraäänitutkimus, EKKS

      
Sonograaferin /ultraäänihoitajan tekemä UÄ
 
0
   
Läpivalaisu
 
 
½
      
Angiografia (verisuonten varjoainekuvaus)

 
0
Mammografia

½
Ultraäänitutkimus, Honkaharju

Ultraäänitutkimus, Armila1½​

​ ​

​​


Share