Jonotiedot erikoissairaanhoidossa

Etelä-Karjalan keskussairaala

Odotusaika = lähetteen saapumisen ja potilaan vastaanottoajan välinen aika

Lähetepotilaiden odotusajat lääkärin vastaanotolle 30.6.2021

Erikoisala/potilasryhmäKeskimääräiset odotusajat
viikkoa/kiireetön hoito
 
Sisätautien pkl 
Diabetes10
Endokrinologia5
Gastroenterologia 
Hematologia2
Infektio 
Kardiologia 
Munuais 
Reuma 
Sisätautien pkl6
Kirurgian pkl 
Gastroenterologia 
Ortopedia 
Yleiskirurgia 
Urologia 
Verisuonikirurgia 
Kipupkl 8
Silmäpkl 
Korvapkl 
Naistentautien pkl 
Suu- ja hammassairauksien pkl 
Neurologian pkl 
Lastenneurologian pkl12
Lasten pkl 
Fysiatrian pkl10
Kuntoutuspkl 
Ihotautien pkl 
Keuhkopkl4
Embletta (Unirek.)tutkimus siirtynyt HUSin toiminnaksi KNF:ään 1.5.2021
Syöpäpkl 
Konsultaatiopkl (ent. yleissairaalapsykiatria) 
Aikuispsykiatria  
Nuorisopsykiatria 
    Terapia 
    Tutkimus 
Lastenpsykiatria 

 Erikoisala/potilasryhmä

Keskimääräinen jonotusaika kk päätöksestä tutkimukseen/

toimenpiteeseen

 Sisätaudit
      Gastroscopia               
      Colonoscopia 
      Rasitusekg 
      Sydänperfuusio 
      Sydämen ultraäänitutkimus      
      Ekg vrk-nauhoitus (Holter) 
 Kirurgia 
      Gastroscopia 
      Sigmoidescopia 
      Colonoscopia 
      Kystoscopia 
 Kirurgia, osastohoito 
      Lonkan tekonivel6
      Polven tekonivel6
      Sappi4
      Tyrä5-6
      Muu ortopedia 
      Plastiikkakirurgia4-6
      Endokriininen4
      Urologia7
 Kirurgia, päiväkirurgia 
      Ortopedia3-6
      Käsikirurgia5-6
      Lastenkirurgia2
      Urologia1-2
 Naistentaudit, osastohoito 
      Hysterectomia 
      Laparoscopia 
      Alatieleikkaus 
 Naisten päiväkirurgia 
      Sterilisaatio 
      Hysteroskopia 
 Silmätaudit 
      Hoitajan näkökenttätutkimus 
      Ortoptinen hoito       
 Silmäpäiväkirurgia 
      Kaihi     
      Muut toimenpiteet 
 Korvataudit 
     Kuulolaite           
 Korvien päiväkirurgia 
      Kitarisa2-3
      Tympanostomia2-3
      Muut toimenpiteet2-4
Kuvantaminen 
      Magneetti, abdomen 
      Magneetti, ortopedinen 
      Magneetti, neuro 
      Tietokonetomografia 
      Mammografia 
      Ultraäänitutkimus, EKKS 
      Ultraäänitutkimus, Armila 
      Ultraäänitutkimus,
      Honkaharju
 
      ENMG 
      PET-TT 
Share