Lomakkeet

​​​​​​​​​​​​​​​Julkisuuslain mukainen tietopyyntö, perhe- ja sosiaalipalvelut.pdf
Julkisuuslain mukainen tietopyyntö, terveyspalvelut.pdf
Julkisuuslain mukainen tietopyyntö, vanhustenpalvelut.pdf
Oikeus saada pääsy tietoihin, perhe- ja sosiaalipalvelut.pdf
Oikeus saada pääsy tietoihin, terveyspalvelut.pdf
Oikeus saada pääsy tietoihin, vanhustenpalvelut.pdf
Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi.pdf
Lokitietojen tarkastuspyyntö.pdf
Tiedon korjaamisvaatimus.pdf

Muita lomakkeita


Hammashu​ollon ​lomakkeet​ 
Vammaispalvelujen hakemukset 
Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon 

18 vuotta täyttäneen sähköisen puolesta-asioinnin sopimus.pdf (voi täyttää sähköisesti, allekirjoitettava käsin)
18 vuotta täyttäneen sähköisen puolesta-asioinnin ehdot.pdf
18 vuotta täyttäneen sähköisen puolesta-asioinnin lopettamisilmoitus.pdf (voi täyttää sähköisesti, allekirjoitettava käsin)
Asiakasmaksujen vapaakorttihakemus.pdf
Ateriapalvelun tuloselvityslomake.pdf
Ateriapalveluhakemus.pdf
Hakemus ikäihmisten kuntouttavaan päivätoimintaan.pdf
Hakemus sosiaalihuoltolain 14 § mukaisiin lapsiperheiden peruspalveluihin.pdf
Ilmoitus hoitosuunnitelman mukainen hoito.pdf
Ilmoitus sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun tukipalvelutoiminnasta.pdf
Ilmoitus terveysaseman valinnasta.pdf
Korvaushakemus.pdf
Kuljetuspalveluhakemus.pdf
Lapsiperheiden kotipalveluhakemus.pdf
Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksu, tuloselvitys.pdf
Lastensuojeluilmoitus LsL 25 §.pdf
Lääkitystietolomake.pdf
Muistutus, terveys- ja vanhustenpalvelut.pdf
Muistutus, perhe- ja sosiaalipalvelut.pdf
Muistutus, palveluseteleillä tuotetuista palveluista.pdf 
Omahoitolomake hoitosuunnitelmaa varten​.pdf
Omaishoidon tuen hakemus.pdf
Potilastietojen luovutuskielto kiellon peruminen.pdfShare