Hinnastot

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Asiakasmaksut


 

​Eksoten laskutuksen standardipalvelut hoitaa Meidän IT ja talous Oy. Laskuihin liittyvät kyselyt ja tiedustelut palvelupuhelin 013 - 339 0750

Kiireellistä hoitoa tarvitsevien, sopimuksettomista mais​ta tulevien potilaiden hoidosta
peritään hinnaston mukainen hinta 10 %:lla korotettuna, ellei muuta sopimusta ole
tehty. Tehohoidosta peritään em. potilailta todellisten kustannusten mukainen hinta + 10
% (hoitopäivän hinta hoidon vaativuuden mukaan sekä mahdolliset veri- tms. valmisteet
ja leikkaussalitoimenpiteet).

​​
 

Suoritehinnasto
 

Terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukattokäytännöt Eksotessa


 

Kalenterivuoden aikana asiakkaalle aiheutuville asiakasmaksukustannuksille on säädetty maksukatto, joka on 1.1.2018 lukien 683 euroa. 

Maksukattokertymän seuranta ja vapaakorttien myöntäminen Eksotessa:

  • ​​Palvelunkäyttäjän tulee itse seurata maksuja ja osoittaa maksukaton ylittyminen.

  • Potilastietojärjestelmä huomioi Eksoten osalta maksukertymää ja muuttaa laskutusperusteet maksukaton täyttyessä.

  • Eksoten ulkopuolisista maksuista tulee toimittaa laskukopiot ja maksukuitit Eksoten kirjaamoon tai asiakasmaksupisteeseen, jolloin ne lisätään asiakkaan maksukattokertymään.

  • Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon myös perheen alle 18-vuotiaiden lasten käyttämistä palveluista perittävät maksut, jotka lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa huoltajien valinnan mukaan toisen vanhemman maksukertymää laskettaessa.

  • Tietoja Eksoten maksuista luovutetaan ulkopuolisille toimintayksiköille vain palvelun käyttäjän suostumuksella.

  • Vapaakortti myönnetään hakemuksesta. Hakemuslomake on saatavana Eksoten nettisivuilta ja Eksoten toimipisteistä. Hakemuksen voi hoitaa myös Eksoten sähköisen asiointipalvelun kautta (linkki tämän sivun oikeassa reunassa).

  • Eksoten ulkopuolella myönnetty vapaakortti tulee esittää asioitaessa Eksoten toimintayksiköissä.

Asiakasmaksujen vapaakorttihakemus.pdf

 

​Asiakirja​- ja tietopalvelumaksut


Lähtökohtaisesti tietojen saaminen on maksutonta. Julkisuuslain 34 §:n mukaan maksuja voidaan periä tiedon esille hakemisesta ja asiakirjojen kopioinnista ja tulostamisesta. Maksut eivät saa vaarantaa julkisuusperiaatteen toteutumista, joten niiden on oltava 
kohtuullisia ja vastata enintään tiedon antamisesta viranomaiselle aiheutuvien kustannusten määrää.​

 

Asiakirja- ja tietopalvelumaksu​t 1.10.2020 alkaen.pdfShare