Omakanta-verkkopalvelu

​​​​

Omakanta on valtakunnallinen verkkopalvelu, jossa näet omat reseptitietosi sekä päätät terveyteesi liittyvistä asioista. 

Omakantaan kirjaudutaan kanta.fi-sivuilta​.​

Pääset valtakunnalliseen Omakantaan myös suoraan Eksoten asiointipalvelusta.

​Reseptit


 
Resepti-palvelu näyttää reseptin tiedot ja niihin tehdyt merkinnät
 
 • mihin asti resepti on voimassa
 • paljonko lääkettä on jäljellä
 • milloin lääkettä on haettu viimeksi apteekista
 • lääkkeen annosteluohjeet
 • kuka reseptin on määrännyt
 • milloin ja missä resepti on määrätty
 • onko resepti uusittu.
​Palvelussa voi myös lähettää reseptin uusimispyynnön. Voit myös tulostaa yhteenvedon kaikista resepteistäsi. ​

Eksotessa tehtyjen laboratorio- ja kuvantamistutkimusten tulosten ja lausuntojen julkaisuun on määritelty viive, jonka jälkeen ne ovat nähtävissä Omakannassa.​
 

​​Toisen puolesta asiointi reseptiasioissa


Alaikäisen lapsen huoltaja voi hoitaa apteekissa kaikkia lapsensa resepteihin liittyviä asioita. Tarvittaessa huoltajuus todistetaan virkatodistuksella. Sen voi hankkia maistraatista.

Toinen henkilö voi hakea lääkkeet apteekista puolestasi, kun hänellä on mukanaan potilaan Kela-kortti ja/tai lääkkeisiin kirjoitettu potilasohje. Kela-kortilla asioidessaan hakijan tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot. Muiden reseptiin liittyvien asioiden hoitoon apteekissa hän tarvitsee potilaan kirjallisen suostumuksen. Terveydenhuollossa ja apteekissa varmistetaan puolesta asioivan henkilöllisyys ja oikeus asioida potilaan puolesta. 

 
Allekirjoittamalla suostumuksen potilas antaa toiselle luvan 

 • pyytää yhteenvedon tämän käyttämistä lääkkeistä
 • selvittää käytettävän lääkityksen
 • pyytää mitätöimään reseptin, kun potilas ei tarvitse lääkettä enää
 • pyytää uusimaan reseptin.
Suostumus annetaan lomakkeella. Potilasturvallisuuden ja tietosuojan vuoksi niitä saa vain apteekista, terveydenhuollosta ja Kelan toimistosta. 

 
Puolesta-asioinnin sopimuslomake on myös Eksoten verkkosivuilla ohjeineen.
Linkki Lomakkeet-sivulle​.

Potilastiedon arkisto

 
Kelan ylläpitämä valtakunnallinen Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti.

 
Potilastiedon arkisto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan tietokoneeltaan vaivattomasti, ajasta ja paikasta riippumatta.

 
Omia potilastietojasi pääset tarkastelemaan Omakanta-palvelussa, jonne kirjaudutaan kanta.fi-sivuilta​Kirjautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin.
 
Omakanta-palveluun kirjautuessasi voit antaa suostumuksen omien potilastietojesi näkymiseen Eksoten ulkopuolella. Silloin lupaa ei tarvitse kysyä enää erikseen vastaanotolla. Suostumuksen annettuasi esimerkiksi diagnoosit ja hoitomääräykset ovat hoitohenkilökunnan käytössä myös Eksoten ulkopuolella tapahtuvilla hoitokäynneillä.

 
Arkistosivulta voit katsoa tarkemmin, mitä Eksoten tekstejä on siirretty Potilastiedon arkistoon. Linkki Arkistot​-sivulle 


Share