Mistä saan tietoa?

​​
​”Onnistunut viestintä tekee päätöksenteosta ja toiminnasta avoimempaa ja näkyvämpää myös asiakkaille.”


Viestinnällä on tärkeä rooli päätöksenteon ja toiminnan avoimuuden takaajana. Haluamme olla aktiivinen viestijä, kuuntelija ja oppija asukkaiden ja asiakkaiden kanssa käytävän vuoropuhelun kautta. Tieto-osallisuudella tarkoitetaan sitä, että jaamme tietoa toiminnastamme eri kanavien kautta maakunnan asukkaille ja palvelujen käyttäjille.

Verkkosivut eksote.fi

Eksote.fi-verkkosivusto on keskeinen viestintäväline. Tavoitteemme on, että löydät etsimäsi tiedon helposti ja koet verkkosivut hyödyllisiksi ja miellyttäviksi käyttää. 

​Verkkosivullamme jaamme tietoa palveluistamme, toimipisteistämme, kehittämistämme asioista sekä ajankohtaisista tapahtumista. Löydät sivuiltamme tapahtumakalenterin ja mediatiedotteet. Pääset lisäksi tutustumaan meihin työnantajana ja selaamaan esimerkiksi avoimia työpaikkoja. 

Verkkosivuillamme voit antaa meille palautetta ja kehittämisideoita sähköisen järjestelmän kautta. Pääset verkkosivuiltamme Eksoten sähköiseen asiointipalveluun, jossa voit tarkastella muun muassa omia terveystietojasi sekä varata aikoja.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaikki tarkistetut Eksoten hallituksen ja valtuuston pöytäkirjat ovat luettavissa verkkosivuillamme. Pöytäkirjat ovat nähtävillä verkkosivujen lisäksi Eksoten kirjaamossa tiettynä aikana. Jäljennökset pöytäkirjoista ovat nähtävillä myös jokaisessa jäsenkunnassamme. 

Linkki esityslistoihin ja pöytäkirjoihin

Asiakaslehti

Asiakaslehtemme on nimeltään Eksote. Palveluitamme ja ammattilaisiamme esittelevä asiakaslehti ilmestyy kerran vuodessa syksyllä. Lehti jaetaan kaikkiin kotitalouksiin maakunnassamme. Voit lukea Eksoten asiakaslehden myös verkkosivuillamme.

Linkki asiakaslehtiemme verkkosivulle

Tapahtumat

Järjestämme erilaisia terveyteen ja hyvinvointiin sekä ajankohtaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon aiheisiin liittyviä tapahtumia ympäri vuoden eri toimijoiden, kuten kuntien, järjestöjen ja yhdistysten, kanssa. 

Tapahtumista tiedotamme usein paikallislehdissä, yhteistyökumppaneiden kautta, Eksoten verkkosivuilla ja facebookissa. Etelä-Karjalan yhteisestä tapahtumakalenterista voit kätevästi hakea ajankohtaiset tapahtumamme lisätietoineen.

Linkki tapahtumak​alenter​iin

Ilmoitustaulut ja p​aikallislehdet

Tiedotamme virallisella ilmoitustaululla (kuntalain 64 §:n mukainen julkisten kuulutusten ilmoitustaulu) esimerkiksi viranhaltijapäätöksistä ja viranhakuilmoituksista. Ilmoitustaulu sijaitsee Eksoten kirjaamossa Lappeenrannassa (Valto Käkelän katu 3, Ruori-rakennuksen 1.krs.). 

Julkaisemme ajankohtaisista asioista mediatiedotteita. Harkinnan mukaan laadimme uutisoitavista aiheista ja tulevista tapahtumista myös lehti-ilmoituksia paikallisiin lehtiin. Maksullisella ilmoittelulla varmistamme, että mahdollisimman moni alueen asukas saisi tiedon.

Ajanjaksolla 1.6​.2020–31.5.2022​ Eksoten ilmoituslehtiä ovat: Etelä-Saimaa,​ Itä-Savo, Joutseno-lehti, Kaakonkulma, Lappeenrannan uutiset, Luumäen lehti, Länsi-Saimaan Sanomat, Parikkalan-Rautjärven Sanomat, Ruokolahtelainen ja Uutisvuoksi.

Esitteet ja ohjeet, opasteet

Asiakkaita ja henkilökuntaa varten on tehty erilaisia ohjeita, joilla helpotamme esimerkiksi omahoidon sujumista ja asiointia. Toimipisteissämme jaetaan erilaisia esitteitä, joiden kautta asiakkaat saavat tietoa sosiaali- ja terveyspalveluissamme. Toimipisteisiimme ohjataan opasteilla, joissa käytetään Eksoten brändin mukaista ilmettä.

​Sosiaalinen media

Eksote näkyy ja kuuluu Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä ja Youtubessa. Sosiaalisessa mediassa kerromme palveluistamme ja tiedotamme Eksoten ajankohtaisista asioista. ​Hyödynnämme sosiaalista mediaa muun muassa rekrytoinnissa, markkinoinnissa, tiedottamisessa sekä vuorovaikutuksen lisäämisessä. 

Lue lisää Sosiaalinen mediaShare