Asiakaspalaute


Sinulla on oikeus antaa vapaamuotoista palautetta mistä tahansa toiminnasta, joka on järjestämisvastuullamme. Voit antaa palautetta palveluistamme suullisesti, kirjallisesti sekä sähköisiä kanavia käyttäen. 

Eksotella on käytössään useita sähköisiä palautekanavia. Voit antaa palautetta verkkosivuillamme, vastaamalla tekstiviestikyselyyn sekä täyttämällä palautekyselyn palveluyksiköissä sijaitsevilla tablettitietokoneilla. Potilaiden tekemät potilas-/asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien (HaiPro) ilmoitukset ovat osa asiakaspalautteitamme.

Facebookin ja Twitterin kautta saapuneet palautteet välitämme tiedoksi siihen toimintayksikköön, jota palaute koskee. Sosiaalisessa mediassa emme kommentoi henkilökohtaisia hoito- tai asiakassuhteeseen liittyviä asioita. Näissä tapauksissa hoitavasta yksiköstä otetaan tarpeen mukaan yhteyttä puhelimitse tai yksityisviestillä. 


Sotepalauteella autat kehittämään palveluitamme!

Palautteesi on arvokasta. Sen avulla autat meitä kehittämään palveluitamme paremmiksi. Voit antaa Eksotelle palautetta palveluista yleisesti tai yksittäisistä yksiköistä.

Avaa palautelomake klikkaamalla tästä>​ 

Palautelomake avautuu uuteen ikkunaan. Huom! Jos käytössäsi on Internet Explorer -selain, palautteen lähettäminen vaatii vähintään version 9.

Aloita valitsemalla toimipaikka tai palvelu, josta haluat antaa palautetta. Alasvetovalikosta voit etsiä alueen, toimipaikan, toimipisteen tai palvelun. Voit antaa palautetta myös valitsemalla vain alueen.

Sotepalautteella ei voi hoitaa henkilökohtaisia hoito- tai asiakassuhteeseen liittyviä asioita Eksotessa. Näissä tapauksissa ota yhteyttä suoraan hoitavaan yksikköön tai tarvittaessa myös potilasasiamieheen. Lisätietoa sivustolla Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Sähköpostissa tietosuoja ei ole riittävä salassa pidettävän tiedon välittämiseksi. Salassa pidettäviä tietoja ei tule lähettää sähköisellä palautelomakkeella tai sähköpostilla. Jos palaute sisältää salassa pidettäviä henkilökohtaisia hoito- tai asiakassuhteeseen liittyviä asioita, palautteeseen ei Eksotesta vastata sähköpostilla. Salassa pidettäviä tietoja sisältäviä palautteita ei koskaan julkaista.​


Oikaisuvaatimus, muistutus, kantelu


Osa asiakaspalautetta ovat kirjaamoon jätettävät oikaisuvaatimukset, muistutukset sekä kantelut. Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi hoitoon tai kohteluun, ota yhteyttä suoraan hoitavaan yksikköön tai tarvittaessa myös potilasasiamieheen.

Lisätietoa sivustolla Asiakkaan ja potilaan oikeudetShare