Asiakaspalaute

​​

Palautteesi on arvokasta. Sen avulla autat meitä kehittämään palveluitamme paremmiksi. Voit antaa Eksotelle palautetta palveluista yleisesti tai yksittäisistä yksiköistä.

Voit antaa palautetta palveluistamme suullisesti, kirjallisesti sekä sähköisiä kanavia käyttäen. Potilaiden tekemät potilas-/asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien (HaiPro) ilmoitukset ovat osa asiakaspalautteitamme. Lisätietoa: ​Potilasturvallisuus

Facebookin ja Twitterin kautta saapuneet palautteet välitämme tiedoksi siihen toimintayksikköön, jota palaute koskee. Sosiaalisessa mediassa emme kommentoi henkilökohtaisia hoito- tai asiakassuhteeseen liittyviä asioita. Näissä tapauksissa hoitavasta yksiköstä otetaan tarpeen mukaan yhteyttä puhelimitse tai yksityisviestillä. 

​Anna palautetta verkkosivuillamme

Verkkosivuillamme voit antaa palautetta Eksoten palveluista joko klikkaamalla etusivun bannerista "​Anna palautetta" tai suoraan tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/87EAD7902FC159CA 

Eksote uudistaa palautejärjestelmää ja tällä hetkellä emme voi vastata verkkosivukyselyn kautta tulleisiin palautteisiin. Älä siis kirjoita yhteystietojasi kyselylomakkeeseen. Jos et ole tyytyväinen saamaasi hoitoon, ota ensisijaisesti yhteyttä suoraan hoitavaan yksikköön tai tarvittaessa myös sosiaali- ja potilasasiamieheen. Voit myös tarvittaessa tehdä muistutuksen yksikköön (ohjeet alempana).

HUOM! Palautekysely toimii kaikilla tuetuilla selaimilla (älä käytä Internet Explorer -selainta). Palautelomake avautuu uuteen ikkunaan.

Palautekyselyllä et voi hoitaa henkilökohtaisia hoito- tai asiakassuhteeseen liittyviä asioita Eksotessa. Myöskään sähköpostissa tietosuoja ei ole riittävä salassa pidettävän tiedon välittämiseksi. Älä koskaan lähetä salassa pidettäviä tietoja sähköisellä palautekyselyllä tai sähköpostilla.​

Tyytymättömyys hoitoon​


Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun, ota ensisijaisesti yhteyttä suoraan hoitavaan yksikköön tai tarvittaessa myös potilasasiamieheen. 

Lisätietoja ja ohjeistusta: 
Asiakkaan ja po​tilaan oikeudet

Osa asiakaspalautetta ovat kirjaamoon jätettävät oikaisuvaatimukset, muistutukset sekä kantelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana sinulla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus tai kantelu, jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun. Lisäksi mahdollisissa potilas-, lääke- ja esinevahingoissa voit hakea korvausta.

Lomakkeet ovat ​sivustolla: Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon​.​Share