Palvelusetelit

​​ 

Palvelusetelillä voidaan järjestää Eksoten järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelusetelipalveluja tuottavat Eksoten hyväksymät yksityiset palvelun tuottajat.

Asiakkaalla/potilaalla on sosiaali-tai terveyspalveluihin liittyvä palveluntarve, johon hän hakee apua Eksotelta. Palveluntarve arvioidaan ja palveluseteli voidaan myöntää, mikäli palvelusetelin käyttö todetaan yhdessä asiakkaan/potilaan kanssa sopivaksi vaihtoehdoksi ja palveluseteli otettu käyttöön ko. palvelun järjestämisessä.

Asiakas/potilas ei voi vaatia palveluseteliä ja hänellä on myös oikeus kieltäytyä palvelusetelistä. Palvelusetelin arvo vaihtelee palveluittain ja sen arvon määrittää Eksote.

Palveluseteli on käytössä Eksotessa seuraavissa palveluissa:

 1. Lapsiperheiden tilapäisessä kotipalvelussa. Linkki lapsiperheiden-kotipalvelu- sivustolle
 2. Omaishoidon tuessa /sosiaalipalvelut/omaishoito/vapaapaivaoikeus/
 3. Henkilökohtaisessa avussa. Linkki /sosiaalipalvelut/vammaispalvelut/henkilokohtainen-apu/
 4. Kotiutuksessa, linkki /terveyspalvelut/kotiin-annettavat-palvelut/tehostettu-kotisairaanhoito/ 
 5. Hammashoidossa, linkki /terveyspalvelut/hammashoito/palveluseteli/
 6. Ikääntyneille suunnatussa tuetussa asumisessa, linkki /sosiaalipalvelut/asuminen/tuettu-asuminen/
 7. Kuntouttavassa työtoiminnassa, linkki /sosiaalipalvelut/tyoelamapalvelut/
 8. Ikääntyneille suunnatussa palveluasumisessa, linkki /sosiaalipalvelut/asuminen/palveluasuminen/
 9. Ikääntyneille suunnatussa tehostetussa palveluasumisessa, linkki /sosiaalipalvelut/asuminen/ymparivuorokautinen-asuminen/
 10. Henkilökohtaisella budjetilla hankittavien palvelujen järjestämisessä
  /eksote/palvelusetelit/henkilokohtainen-budjetti/
 11. Kokeiluna Ruokolahdella yleislääkäripalvelussa (vuosina 2020–2022),
  l​​inkki /toimipisteet/terveys-ja-hyvinvointiasemat/ruokolahti-hyvinvointiasema/​​

 12. Puheterapiakuntoutuksessa, linkki /terveyspalvelut/vastaanotot/puheterapia/​


Lapsiperheiden kotipalvelussa, omaishoidossa, henkilökohtaisessa avussa,  kotiutuksessa, kuntouttavassa työtoiminnassa sekä ikääntyneille suunnatussa tuetussa asumisessa, palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa on käytössä sähköinen palveluseteli. Näiden palveluntuottajien yhteystiedot löytyvät Palse.fi- portaali- sivulta.

Hammashoidon palveluntuottajien yhteystiedot löytyvät  hammashoidon sivustolta: /terveyspalvelut/hammashoito/palveluseteli/.

Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä muistutus palvelusetelillä maksetusta palvelusta oheisella lomakkeella:Muistutus palvelusetelillä tuotettavasta palvelusta

Ohjeet palvelusetelituottajaksi hakeutumiseen löytyvät täältä /eksote/yksityiset-palveluntuottajat/palvelusetelituottajat/

Lisätietoa palvelusetelistä
Palveluseteli STM
Palvelusetel​i Kuntaliitto

 Share