​​​​​​​​SoteuudistusLogo_alueet.png

Soten uudistamisessa parannamme ihmisten peruspalveluja ja siirrämme painopistettä ehkäisevään työhön. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään hyvinvointialueiden vastuulle. 

​Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja hyvinvointialueiden perustamista koskeva lainsäädäntö on hyväksytty, ja se tulee voimaan vaiheittain. Uudistuksen voimaanpanolaki tulee voimaan 1.7.2021, jolloin myös hyvinvointialueet oikeushenkilöinä perustetaan. Hyvinvointialuetta valmistelemaan perustettiin väliaikainen valmistelutoimielin (VATE​). 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee ja koordinoi alueellisten hankkeiden toimeenpanoa. Palvelujen kehittäminen ja uuden sote-rakenteen valmistelu mahdollistetaan valtion taloudellisella tuella. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa ja linjaa ohjelmatyötä.


Lue lisää valtakunnallisesta valmistelusta: soteuudistus.fi.
 

​​​​Ihmisten palvelut edellä


Sote-uudistuksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa kehitetään sekä perustason sosiaalipalveluja että terveyspalveluja. Ohjelma tähtää toimintatapojen uudistamiseen ja palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. Tavoitteena on myös nopeuttaa hoitoon pääsyä. Kun pienempiä vaivoja ja ongelmia päästään ratkomaan varhain, erikoissairaanhoidon ja vaativien erityispalveluiden tarve ja kustannukset pienenevät.

Ennakoiva työ ja ennaltaehkäisevät palvelut eteläkarjalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on parasta huolenpitoa ja välittämistä. Sujuvat ja tarpeisiin vastaavat sote-palvelut kehitetään ihmisläheisesti ja kokonaisvaltaisesti. Kehittämistyötä tehdään yhdessä palvelunkäyttäjien, sote-ammattilaisten, asiantuntijoiden, järjestöjen, kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Etelä-Karjassa palveluiden ja rakenteiden uudistamista koordinoidaan usealla eri hankkeella 2020–2022 (Joukkuepeliä-hanke 2020–2021):


Yhteinen tulevaisuus – Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Etelä-Karjalassa


  • Ihmiskeskeisessä uudistuksessa siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon painopiste peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn.
  • Hankkeessa kehitetään uudenlainen sote-keskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun oikea-aikaisesti, sujuvasti ja kokonaisvaltaisesti. 
  • Sisältöuudistuksessa palveluja kehitetään ja sovitetaan yhteen katkeamattomiksi palveluketjuiksi ja -kokonaisuuksiksi. 
Lisäksi:
  • Työtä-hanke: Työkyvyn tuen palvelut tuodaan osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta
  • Hyvä mieli -hanke: Mielenterveystyön jatkuvuuden ja tavoitteellisuuden turvaaminen.


Joukkuepeliä – Etelä-Karjalan rakenneuudistus


  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen yhteistä rakennetta valmistellaan hyvinvointialueeksi. Valmistelussa edetään lakiesitysten voimaantulon mukaisesti.
  • Julkinen sektori toimii hyvinvointialueilla palvelujen järjestäjänä ja pääasiallisena palvelujen toteuttajana.
  • Yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat ovat tärkeitä kumppaneita. Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä halutaan vahvistaa entisestään.

PATA-hanke


  • Hankkeessa kehitetään ammattilaisten työkaluja asiakaspalvelukeskukseen (esimerkiksi botti, chat, palvelukatalogi, CRM ja Contact center)
  • Uutta asiakaspalvelukeskuksen palvelualustaa luodaan yhteistyössä: Eksote, Kymsote, Vaasan sairaanhoitopiiri ja 2M-IT

Lue lisää Eksoten käynnissä olevista kehittämishankkeista: Tutkimus ja kehittäminen

 

Yhteinen tulevaisuus – Eksoten hyvinvointiblogi 


Uudessa Eksoten hyvinvointiblogissa avaamme arjen näkökulmia soten uudistamiseen, osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Kerromme, miten me Eksotessa pyrimme tukemaan ja lisäämään eteläkarjalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Kerromme, mitä painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään ja ennakoivaan palveluun käytännössä Eksotessa tarkoittaa. 

Blogissa vaihtuvat kirjoittajat ovat soteammattilaisia, yhteistyökumppaneita ja kehittämisen asiantuntijoita. Julkaisemme blogikirjoitukset Eksoten verkkosivuilla Ajankohtaista-palstalla​.
Ota Eksoten hyvinvointiblogi seurantaan!
@Eksote Twitterissä ja Facebookissa
#tulevaisuudensote #eksote #hyvinvointiblogi #osallisuus​Share