Työhyvinvointiohjelma

​​​Työhyvinvointiohjelman esittelykuva​​

Hyvinvointi kuuluu jokaiselle – tehdään yhdessä parempi työ!


​Työhyvinvointiohjelmassa parannamme arjen työtä. Kiinnitämme huomiota työkuorman hallintaan, yhteisöllisyyteen ja muutosvalmiuden vahvistamiseen, tavoitteellisuuteen, esimiestyöhön, osaamiseen ja toisilta oppimiseen. Lisäämme vuorovaikutusta, tietoa ja luottamusta yhdessä.

Katso esittelyvideo>>​

Keskeiset tavoitteet: Uudistuva työkulttuuri
ROHKEUS
1. painopiste: Ratkaisuhakuisuus yhdessä tehden, muutosvalmius ja itseohjautuvuus.
 • Luottamus omaan osaamiseen ja ammattitaitoon. Oman osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen.
 • Uskalla unelmoida: Oppimista ja luovaa rohkeutta tukeva organisaatio.

YKSINKERTAISUUS
2. painopiste: Työn kuormituksen ennaltaehkäisy ja parempi hallinta.
 • Taito yksinkertaistaa: Tehdään asiat selkeästi ja sujuvasti.
 • Sujuvat yhteistyötavat, lupa ja rohkeus toimia itsenäisesti tilanteen edellyttämällä tavalla.

IHMINEN
3. painopiste: ​Työn imun ja esimiestyön vahvistaminen, kontrollin tilalle luottamusta.
 • Oivalla osallisuus: Ymmärtävä kohtaaminen luo psykologista turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
 • Avoin ja kannustava ilmapiiri keskustella asioista avoimesti, matala kynnys tuoda ilmi epäkohtia.
 • Vain itseään voi muuttaa: Haastamme yksilöä ottamaan vastuuta muutoksesta. 

Kriittinen menestystekijä: Motivoitunut ja osaava henkilöstö sekä innostava johtaminen

 • Osallistava ja valmentava johtaminen
 • Avoin vuorovaikutus
 • Yhteisesti sovitut tavoitteet ja pelisäännöt
 • Selkeät työjärjestelyt
 • Jatkuva toiminnan arviointi

Seuraa somessa!

#eksote #kanssasi #into


***
Työhyvinvointiohjelman vetäjä:
Elina Antikainen, puh. 040 153 0504, elina.antikainen@eksote.fi


Share