Tietoa Eksoten verkkosivustosta

​​​​
​Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) verkkosivusto www.eksote.fi tuotetaan suomeksi. Uusittu verkkosivusto avattiin 2.2.2016.

Toiminnot

​​​

Hakutoiminto 

Sivustolla on käytettävissä kolme erityyppistä hakutoimintoa. Yleinen hakutoiminto löytyy jokaisen sivun oikeasta ylälaidasta ja haku kohdistuu kaikkeen palvelussa olevaan aineistoon. Etusivun palveluhaku kohdistuu sivustolla esiteltäviin palveluihin. Yhteystietosivulla on kaksi hakuvaihtoehtoa: henkilöhaku kohdistuu työntekijöiden yhteystietoihin ja palveluhaku kohdistuu palveluiden yhteystietoihin. 

Palautelomake 

Palautelomakkeen kautta annettu palaute ohjautuu Eksoten kirjaamoon. Virallisia toimenpiteitä vaativia asioita ei kuitenkaan voi laittaa vireille tällä palautelomakkeella, vaan virallinen posti on lähetettävä Eksoten kirjaamoon.

Oikeudellinen varauma  

Verkkosivuston sisältö pyritään pitämään ajantasaisena. Eksote ei kuitenkaan vastaa sisällön mahdollisten virheiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä kustannuksista tai vahingoista. Eksote ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä.

Eksote ei ole vastuussa niistä muiden tuottamista verkkoaineistoista, joihin Eksoten sivuilta on linkki. 

Henkilötietojen käsittely

Verkkosivustolla vierailevista ei kerätä henkilötietoja. Sähköpostiosoitetta tai muita yhteystietoja kysytään vain, mikäli kysymyksiin tai palautteeseen halutaan vastausta.

Osassa tapahtumakalenterissa ilmoitetuista tapahtumista toivotaan ilmoittautumista, jolloin ilmoittautumislomakkeella kysytään nimeä ja yhteystietoja. Tiedot kerätään vain tapahtuman järjestelyjä varten ja poistetaan, kun tapahtuma on vanhentunut.

Verkkopalvelun käytöstä kerätään tilastollista tietoa muun muassa kävijämääristä, suosituimmista sivuista sekä palvelun sisääntulo- ja poistumissivuista. Tietoja hyödynnetään verkkosivuston kehittämisessä.

Tekijänoikeudet ja verkkosivuihin linkittäminen

Eksotella on kaikki oikeudet sivustolla julkaistavaan aineistoon, ellei toisin ole mainittu.

Eksoten verkkosivustolle voi vapaasti linkittää ja tekstiä voi lainata, mutta lähde on mainittava. Muusta aineiston käytöstä on erikseen sovittava Eksoten viestintäyksikön kanssa.


Verkkosivuston julkaisija

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Valto Käkelän katu 3
53130 Lappeenranta
etunimi.sukunimi@eksote.fiShare