Tietoa Eksoten verkkosivustosta

​​​​​​
​Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) verkkosivusto www.eksote.fi tuotetaan suomeksi. Uusittu verkkosivusto avattiin 2.2.2016.

Toiminnot

​​​

Hakutoiminto 

Sivustolla on käytettävissä kolme erityyppistä hakutoimintoa. Yleinen hakutoiminto löytyy jokaisen sivun oikeasta ylälaidasta ja haku kohdistuu kaikkeen palvelussa olevaan aineistoon. Etusivun palveluhaku kohdistuu sivustolla esiteltäviin palveluihin. Yhteystietosivulla on kaksi hakuvaihtoehtoa: henkilöhaku kohdistuu työntekijöiden yhteystietoihin ja palveluhaku kohdistuu palveluiden yhteystietoihin. 

Palautelomake 

Palautelomakkeen kautta annettu palaute ohjautuu Eksoten kirjaamoon. Virallisia toimenpiteitä vaativia asioita ei kuitenkaan voi laittaa vireille tällä palautelomakkeella, vaan virallinen posti on lähetettävä Eksoten kirjaamoon.

Oikeudellinen varauma  

Verkkosivuston sisältö pyritään pitämään ajantasaisena. Eksote ei kuitenkaan vastaa sisällön mahdollisten virheiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä kustannuksista tai vahingoista. Eksote ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä.

Eksote ei ole vastuussa niistä muiden tuottamista verkkoaineistoista, joihin Eksoten sivuilta on linkki. 

Henkilötietojen käsittely

Verkkosivustolla vierailevista ei kerätä henkilötietoja. Sähköpostiosoitetta tai muita yhteystietoja kysytään vain, mikäli kysymyksiin tai palautteeseen halutaan vastausta.

Osassa tapahtumakalenterissa ilmoitetuista tapahtumista toivotaan ilmoittautumista, jolloin ilmoittautumislomakkeella kysytään nimeä ja yhteystietoja. Tiedot kerätään vain tapahtuman järjestelyjä varten ja poistetaan, kun tapahtuma on vanhentunut.

Verkkopalvelun käytöstä kerätään tilastollista tietoa muun muassa kävijämääristä, suosituimmista sivuista sekä palvelun sisääntulo- ja poistumissivuista. Tietoja hyödynnetään verkkosivuston kehittämisessä.

Tekijänoikeudet ja verkkosivuihin linkittäminen

Eksotella on kaikki oikeudet sivustolla julkaistavaan aineistoon, ellei toisin ole mainittu.

Eksoten verkkosivustolle voi vapaasti linkittää ja tekstiä voi lainata, mutta lähde on mainittava. Muusta aineiston käytöstä on erikseen sovittava Eksoten viestintäyksikön kanssa.

​​Saavutettavuusseloste

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) verkkosivujen tarkoituksena on tarjota informaatiokanava Eksoten tarjoamista palveluista yhteystietoineen. Tulevan verkkosivu-uudistuksen myötä parannamme verkkosivuston saavutettavuutta digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisesti. Verkkosivuja uudistetaan vuoden 2021 aikana. Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.eksote.fi verkkosivustoa kokonaisuudessaan.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse. Ei saavutettava sisältö on korjattuna 12/2021. Seloste on päivitetty 31.12.2020. ​

​​​​​​​​Digipalvelun saavutettavuuden tila:

Tämä palvelu täyttää osittain Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.​​

Ei saavutettava sisältö:

Havaittava

 • ​Sivustolla on tekstiä, jonka muotoilemisessa on käytetty font- sekä bold-elementtejä. 
 • Sivustolla näkyvissä sosiaalisen median ikoneissa ei ole erillistä kuvailua
 • Sivustolla on puutteita otsikoiden merkitsemisessä (h1-h3)
 • Sivustolta löytyy sivuja, joissa ei ole otsikkoja.
 • Sivustolla on elementtejä, joilla on sama tunnus yksilöivän tunnuksen sijaan.
 • Sivustolla on syötettä vaativia tekstialueita, joille ei ole annettu selitettä.
 • Sivustolla on käytössä chat, jonka pop-up-ikkunan sisältöä ei ole selvitettävissä ruudunlukuohjelmalla.
 • Sivustolla on otsikoita ja linkkejä, joiden värikontrasti ei täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Hallittava

 • ​Sivustolla on kuvallisia logolinkkejä, joilla ei ole niiden kohdetta kuvaavaa tekstivastinetta.
 • Sivustolla käytetään samaa linkkitekstiä useassa eri paikassa, eivätkä linkit näin ollen erotu toisistaan.
 • Sivustolla on hakemuslomakkeita pdf-muodossa.

Ymmärrettävä

 • Sivustolla on valintaruutuja, joilla ei ole selitteitä.
 • Sivustolla on tekstialueita, joilla ei ole selitteitä.

Valvontaviranomainen ja saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen:

Verkkosivuillamme on edelleen kehitettävää sisältöä. Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna meille palautetta verkkosivujemme kautta. Linkki palautesivuille.

Palautteeseen pyritään vastaamaan 14 päivässä, jos palautteen antaja on jättänyt yhteystiedot. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.​

Verkkosivuston julkaisija

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Valto Käkelän katu 3
53130 Lappeenranta
etunimi.sukunimi@eksote.fiShare