Digi- ja teknologiakehittäminen

​​
​ELSA Testbed


Eksote, LUT-yliopisto ja LAB-​ammattikorkeakoulu kehittivät vuosina 2018-2020 EAKR-rahoitteisessa ELSA-hankkeessa Etelä-Karjalaan innovaatioympäristöä sekä testbed-toimintaa, joka mahdollistaa esimerkiksi uusien tuotteiden ja palveluiden kokeiluja aidossa asiakasympäristössä. Kokeilut painottui​vat kotiin vietäviin ja kotona asumista tukeviin palveluihin.

Lue lisää ELSA Testbed -sivustolta, jonka kautta voit myös ottaa meihin yhteyttä kaikissa testbed-toimintaamme koskevissa asioissa.

Linkki sivustolle elsatestbed.fi

Lisätietoa:
Kaisa Pesonen, projektipäällikkö, Eksoten tietohallinto​
p. 040 651 3007, kaisa.pesonen@eksote.fi


Teknologiatoimittajilla mahdollisuus osallistua sote-alan digitalisointiin

 
Yhteistyökumppaneille avataan mahdollisuus integroitua Eksoten käyttämään sähköisen asioinnin alustaan ja hyödyntää sen palveluita. Alustan tuottaa 2M-IT Oy.

Eksote on jo vuosia hyödyntänyt 2M-IT:n tuottamaa sähköisen asioinnin HYVIS-AVPH -alustaa, joka koostuu Eksoten ja muiden sosiaali- ja terveyspiirien yhteistyössä kehittämistä ratkaisuista. Eksoten alueella jo yli 40 % asukkaista käyttää asiointialustaa. 2M-IT:n kautta sähköiset asiointipalvelut ovat käytössä 109 kunnassa.

Nyt Eksote on yhdessä alustan tuottajan 2M-IT Oy:n kanssa käynnistänyt ekosysteemiohjelman, joka tähtää sähköisen asioinnin avaamisen markkinoille. Ohjelmassa tähdätään siihen, että yhteistyökumppanit pystyvät helposti integroitumaan alustaan ja hyödyntämään alustan valmiiksi tarjoamia teknisiä alustapalveluita. Kansalaiset, yritykset, oppilaitokset ja julkinen sektori yhdessä luovat ja kehittävät palveluista tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia. Innovointi, tutkimus ja teknologian kehitys tapahtuvat aidossa ympäristössä, palvelutapahtumissa.

Lisätietoa:
Katja Rääpysjärvi, kehityspäällikkö, sähköinen asiointi, Eksote
p. 040 183 5366, katja.raapysjarvi@eksote.fiShare