Eettinen työryhmä

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Eksoten eettisen työryhmän tehtävänä on antaa lausunto niistä tutkimuksista, jotka eivät ole tutkimuslain tarkoittamalla tavalla lääketieteellisiä tutkimuksia, mutta kohdistuvat asiakkaisiin/potilaisiin tai ovat luonteeltaan/aihepiiriltään erityisen arkaluontoisia.

Mikäli tutkimuk​sella on jonkin eettisen toimikunnan (esim. HUS) lausunto, tehdään tutkimuksesta ilmoitus eettiselle työryhmälle tutkimusluvan hakemisen yhteydessä. Myös rekisteritutkimukset otetaan tiedoksi eettiseen työryhmään.

Eksoten eettisessä työryhmässä käsiteltävät tutkimukset: 

Asiakkaisiin/potilaisiin kohdistuvat tutkimukset, sekä tutkimukset, jotka ovat luonteeltaan erityisen sensitiivisiä, käsitellään Eksoten eettisessä työryhmässä. Työryhmän lausuntoa haetaan tutkimusluvan yhteydessä.

Lääketieteelliset tutkimukset

Kaikki lääketieteelliset tutkimukset tarvitsevat lausunnon eettiseltä toimikunnalta. Mikäli kyse on vain Eksotessa tehtävästä tutkimuksesta, haetaan lausunto HUSin eettiseltä toimikunnalta. 

Lisätietoja eettisen lausunnon vaativista tutkimussuunnitelmista on tiedostoissa:
​​Eettisen työryhmän lausuntoa ja tutkimuslupaa haetaan lomakkeella, joka toimitetaan Eksoten kirjaamoon.

sähköpostitse: ​kirjaamo@eksote.fi
tai
Eksote kirjaamo, 
Valto Käkelän katu 3, 
53130 Lappeenranta.​​​

Lisätietoja tutkimusluvan hakemisesta löytyy sivulta Tutkimus- ja opinnäytetyöt.

Kokousaikataulu


Kokoukset vuonna 2021 (hakemuksen viimeinen jättöpäivä)
Hakemukset, jotka saapuvat kirjaamoon suluissa mainittuna päivämääränä klo 16 mennessä ehtivät käsittelyyn kokousaikataulun mukaisesti.

​​​​25.8. (17.8.)

22.9. (14.9.)

20.10. (12.10.)

17.11. (9.11.)

15.12. (7.12.)


Eettisen työryhmän kokoonpano


Tuija Ylitörmänen, kehittämisasiantuntija, puheenjohtaja
Tarja Nylund, perhepalvelujen johtaja
Tiina Kirmanen, aikuisten monialaisten palvelujen johtaja
Hanna Rönkkönen, palvelupäällikkö​
Mari Liukka, laatupäällikkö
​Paula Soukkio, projektipäällikkö
Heidi Helkala, toimintayksikön esimies

 
Varajäsenet:
Anne Korhonen, palvelupäällikkö
Tarja Viitikko, kehittäjä
Jaana Peltola, tietosuojavastaava
Eija Friberg, kuntoutussuunnittelija​
Tero Tapiola, ylilääkäri

Kitta Kortman, työryhmän sihteeriShare