Kärkihankkeet

​​​​​​Sote-palvelujen sisältöjä uudistettiin Suomen hallituksen kärkihankkeina vuosina 2016-2018. Kärkihankkeiden valtakunnallisista linjauksista voit lukea tarkemmin Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.​ Linkki STM:n kärkihankkeiden verkkosivuille​

Eksote osallistui kaikkiin viiteen hallituksen kärkihankkeeseen. Tällä sivulla esittelemme maakunnassamme toteutetut toimenpiteet kussakin hankkeessa.​

Voit ladata alueellamme toteutettujen kärkihankkeiden esitteen tästä linkistä: Kärkihanke-esite 2017.pdf

 

Palvelut asiakaslähtöisiksi

Palvelut asiakaslähtöisiksi.jpg

​Asiakas kehittäjäkumppanina: Asiakasosallisuus Eksotessa 

Pilotissa tuotetaan tietoa, luodaan osallisuusohjelma ja kehitetään palautejärjestelmää osana tietojohtamista.
Kärkihankkeen kokonaisuudessa luodaan kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli ja määritellään julkinen palvelulupaus.

Katso lisää STM:n verkkosivuilta: Linkki STM:n verkkosivuille
> Asiakkaiden osallistumisen toimintamalli
> Julkinen palvelulupaus

#asiakaslähtöisyys #palvelulupaus

Projektipäällikkö Minna-Maria Behm
040 146 3264
minna-maria.behm@eksote.fi

Kehitysjohtaja Merja Tepponen
040 065 5197
merja.tepponen@eksote.fi

Omahoito ja digitaaliset palvelut (ODA)

​15 sote-alueen yhteistyöhanke, jossa kehitetään uudenlainen toimintamalli kansalaisille tarjottaviin sähköisiin hyvinvointipalveluihin. Linkki STM:n verkkosivuille

Projektipäällikkö Katja Rääpysjärvi
p. 040 183 5366
 
​​​

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

VESOTE.jpg

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanke vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Kehittämistoimet painottavat liikkumista, ravitsemusta ja unta. Lopullisena päämääränä on, että suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin.

Eksote kannustaa kansalaista keräämään tietoa elintavoistaan ja kehittää mobiili-elintapapoliklinikan (Mobsi), jonka avulla käyttäjä saa palautetta, herätteitä sekä kannustusta hyvien elintapojen ylläpitämisessä. Tarkoituksena on, että elintapaneuvontaa tapahtuu interaktiivisesti ennaltaehkäisten riskejä.

Katso lisää:

Linkki STM:n verkkosivuille
Linkki UKK-instituutin verkkosivuille

Projektikoordinaattori Mira Vidén
040 198 8959
mira.viden@eksote.fi

Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma

LAPE.jpg
Etelä-Karjalan Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) tavoitteena on sovittaa yhteen lasten, nuorten ja perheiden palvelut lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi, parantaa palveluiden oikea-aikaista saatavuutta, ja siirtää painopiste korjaavista palveluista kaikille yhteisiin yleisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Toimenpiteet kohdistuvat Etelä-Karjalan nykyjärjestelmässä oleviin aukkoihin ja kehittämiskohtiin.

Lue lisää Etelä-Karjalan Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmasta: Linkki eksote.fi/lape -hankesivulle

Katso lisää STM:n verkkosivuilta: Linkki STM:n verkkosivuille

#lapemuutos

Muutosagentti Mona Taipale
040 651 3154
mona.taipale@eksote.fi​

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa


I_O hankkeet.jpgOSSI-hanke

Eksote on osatoteuttajana Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon (OSSI) -hankkeessa, jossa kehitetään omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut.

Katso lisää:
Linkki STM:n verkkosivuille
Linkki OSSI-hankkeen Facebook-sivulle

Projektikoordinaattori Kirsi Koskelainen
040 651 3079
kirsi.koskelainen@eksote.fi

Täydentäen Toimivaa (Täytyy) 

Porvoon kaupungin hallinnoiman yhteishankkeen tavoitteena on kehittää kotona asumista tukeva ympäristö (Kyläpiha) kaikenikäisille kuntalaisille. Pilottikuntana Etelä-Karjalassa on Savitaipale.

Katso lisää STM:n verkkosivuilta: Linkki STM:n verkkosivuille

Kehittäjä Terhi Karhu
040 726 9143​
terhi.karhu@eksote.fi

Osatyökykyisille tie työelämään


OTE.jpgYhdessä hyvä ote (OTE) -hanke on Eksoten ja yhteistyökumppani Kymenlaakson yhteishanke, joka tavoittelee muutosta osatyökykyisten asemaan työmarkkinoilla.
Hanke kehittää ja kokeilee moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvia asiakaspalvelu- ja yhteistyöprosesseja tukemaan työtoiminnasta ja opinnoista työhön siirtymistä sekä vahvistaa tavoitteellista yhteistyötä ja ohjausta olemassa oleviin osallisuutta tukeviin toimintoihin.

Katso lisää STM:n verkkosivuilta: Linkki STM:n verkkosivuille

Projektipäällikkö Tea Pitkänen
040 139 0284
tea.pitkanen@eksote.fi

 Share