Palvelusetelituottajat

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Palveluseteli

Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää Eksoten järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). Palvelusetelilakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi. Palvelusetelin käyttäjällä on oikeus valita haluamansa palveluntuottaja Eksoten ylläpitämästä palveluntuottajaluettelosta, linkki Palse.eksote.fi-palvelusetelipalvelut. Lisätietoa palvelusetelistä löytyy Kuntaliiton sivulta, linkki Kuntaliitto, palveluseteli

Palvelusetelien toimintaohjeet

​Palveluntuottajaksi hakeutuvan täytyy tutustua Eksoten palvelusetelin toimintaohjeen yleiseen- ja palvelukohtaiseen osaan.  Toimintaohjeissa kerrotaan yksityisen sosiaali- ja/tai terveyspalveluntuottajan oikeuksista ja velvollisuuksista, joihin täytyy sitoutua kun yritys hyväksytään palvelusetelillä järjestettävien palveluiden tuottajaksi. Toimintaohjeessa kuvataan myös palveluseteliasiakkaiden sekä Eksoten oikeuksia ja velvollisuuksia. Eksotessa on käytössä seuraavat palvelusetelit:

Palvelusetelituottajahakemus täytetään Palse.eksote.fi- sivustolla. Hakemuksen täyttäminen edellyttää portaaliin rekisteröitymistä ja kirjautumista. Hakemus tulostetaan ja palautetaan allekirjoitettuna Eksoten kirjaamoon.
Eksoten kirjaamon osoite: 
Valto Käkelän katu 3 c 1 kerros
53130 Lappeenranta

Palveluseteli kokeiluna yleislääkäripalveluun
Eksote pilotoi vuosien 2020–2022 aikana palveluseteliä yleislääkäripalveluun Ruokolahden hyvinvointiasemalla. Palveluntuottajaksi voi hakeutua koko pilotin ajan.Pilotin palvelusetelituottajaksi hakeudutaan täyttämällä alla oleva hakemuslomake, joka palautetaan Eksoten kirjaamoon.

Yleislääkärin palveluseteli_pilotin toimintaohje päivitetty yleinen osa 2021.pdf
Palvelusetelipilotti hakemuslomake_Eksote.pdf
Hakemuksen liite_Henkilöstöluettelo_palvelusetelipilotti.pdf
Ohjeistus palveluntuottajaksi hakeutuvalle_pilotti.pdf

Lisätietoa hakeutumisesta löytyy Ruokolahden hyvinvointiaseman sivuilta (http://www.eksote.fi/toimipisteet/terveys-ja-hyvinvointiasemat/ruokolahti-hyvinvointiasema/Sivut/default.aspx ).

Lisätietoa saa Eksoten yritysasiantuntijoilta. Yhteystiedot löytyvät tästä linkistä /eksote/yksityiset-palveluntuottajat/.

Lisäksi käytössä on Suun terveydenhuollon palveluseteli
Suun terveydenhuollon palvelusetelituottajaksi hakeudutaan täyttämällä erillinen hakemuslomake. Lisätietoa suun terveydenhuollon palvelusetelistä löytyy hammashoidon palveluseteli - sivulta.

Turvallisuussopimus
Palveluseteliyritysten tulee tehdä turvallisuussopimus Eksoten kanssa. Hakeutumisen yhteydessä palveluntuottajalta pyydetään allekirjoitettu turvallisuussopimus Eksoten allekirjoitettavaksi. Allekirjoitettu turvallisuussopimus postitetaan Eksoten kirjaamoon. Turvallisuussopimuksen Eksotessa allekirjoittaa palvelupäällikkö tai hallintojohtaja, mikäli tuottaja toimii samanaikaisesti usemman setelin palveluntuottajana. Alla linkki uusien palvelusetelituottajien turvallisuussopimukseen (liitetään hakemukseen):Turvallisuussopimus palvelusetelipalvelut 2021.pdf

Palveluntuottajan seloste henkilötietojen käsittelytoimista
Uusien palvelusetelituottajien tulee tehdä Palveluntuottajan seloste henkilötietojen käsittelytoimista​ sekä liitteenä pyydetty raportti tietosuojaperiaatteiden ja lainsäädännön noudattamisesta ensimmäisen puolen vuoden aikana (ohjeet turvallisuussopimuksessa).
Linkki:Palveluntuottajan seloste henkilötietojen käsittelytoimista (002).pdf

Tietoturvaloukkausten ilmoittaminen tulee tehdä annettujen ohjeiden mukaan 24 tunnin kuluessa tapauksen ilmi tulemisesta. Alla ohjeet tietoturvaloukkausten ilmoittamisesta ja käsittelystä.Linkki: Sopimusliite tietoturvaloukkausten ilmoittaminen ja käsittely palveluntuottajat.pdf

Rekisterinpito
Palvelusetelipalvelussa syntyvät asiakas- tai potilasasiakirjat

Eksote on palvelustelillä järjestettävissä palveluissa syntyvien asiakas- tai potilasasiakirjojen rekisterinpitäjä (Tietosuojalaki 1050/2018 ). Palveluntuottajan täytyy toimittaa palvelusetelipalvelun yhteydessä syntyneet asiakas-ja potilasasiakirjat Eksoten arkistoon palvelusetelien toimintaohjeen yleisen osan ohjeistuksen mukaisesti. Suositeltava palautusväli on kerran vuodessa. Luovutuksesta laaditaan siirtoluettelo, johon kirjataan seuraavat asiat:

  • luovuttava yksikkö ja yhteyshenkilö
  • luovutettava aineisto (nimi, henkilötunnus)
  • luovutuksen syy ​
  • luovutettavan aineiston kokonaismäärä
  • päiväys ja allekirjoitus

Siirtoluettelo. Palvelusetelillä syntyneiden potilas- ja asiakasasiakirjojen arkistointi (1).pdf

 

 

 

 Share