Yrityksen lääkehoitosuunnitelma

​​​​​​​​Lääkehoitosuunnitelma ja lupa lääkehoitoon
Lääkehoitosuunnitelma
Jos yritys tuottaa lääkehoidollisia palveluja täytyy yrityksellä olla lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoitosuunnitelmasta vastaava lääkäri, joka tarkistaa ja hyväksyy yrityksen lääkehoitosuunnitelman. Lääkehoitosuunnitelma on osa omavalvontasuunnitelmaa ja siinä kuvataan yrityksen toteuttama lääkehoito. Lääkehoitosuunnitelman tulee olla Turvallinen lääkehoito-oppaan mukainen.
Linkki: Turvallinen lääkehoito: Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen​

Lääkehoitosuunnitelman runko, linkki: Lääkehoitosuunnitelma ru​nko.pdf

Lääkeluvat
Yrityksellä tulee olla Avin/ Valviran lupa tuottaa lääkehoitoa, lisäksi henkilöstöllä täytyy olla luvat suorittaa lääkehoitoa. Lääkelupia varten täytyy suorittaa lääkelupatentit ja antaa näytöt. Lääkelupa on voimassa 4 vuotta ensimmäisestä lääketentin suorituksesta, kun lääkeluvassa on lääkärin allekirjoitus.  Lääkelupa on voimassa 5 vuotta jos tentit on suoritettu ennen 1.6.2019. Ohessa linkki lääkelupaohjeisiin.

Yksityisten palvelutuottajien lääkelupaohjeistus 2021.pdf

Lisäohjeistusta lääkehoitolupiin yksityisille palveluntuottajille

LÄÄKKEENANTOLUVAT 2021_yksityisille palvelutuottajille.pdf

Yritys huolehtii ja vastaa työntekijöiden lääkeluvista. Vastuulääkäri allekirjoittaa lääkeluvat. Lääkelupasuoritukset kirjataan liitteenä oleviin lomakkeisiin:

laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön lääkelupa 2020_yksityinen.pdf
nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön lääkelupa 2020_yksityinen.pdf
sh- th- eh- ja kätilöopiskelija 2020_yksityinen.pdf
lääkehoitoon kouluttamattoman lupa 2020_yksityinen.pdf

Lääkehoitosuunnitelma, josta ilmenee vastuulääkärin nimi ja kopiot lääkelupasuorituksista tulee toimittaa Eksoten kirjaamoon.

Lääkelasku- ja lääkehoitokoulutusta tarjoaa Saimaan ammattiopisto Sampo. Lisätietoa löytyy tästä linkistä Saimaan ammattiopisto Sampon koulutukset yritysten henkilöstölle.

Tietoa Love- verkkokoulutuksesta löytyy tästä: Lääkehoidon osaaminen verkossa.Share