Asunnon muutostyöt

​Ikäihmiset​​

Ohjaamme ikääntyneitä asunnon muutostöihin liittyvissä asioissa. Pienituloisilla on mahdollisuus hakea muutostöihin korjausavustusta. Tarvittaessa autamme korjausavustusten hakemisessa. 

Asunnon muutostyöt (esim. tukikahvan asennus, kynnysten poisto) ovat tarkoitettu henkilöille, joiden kotona asuminen on vaikeutunut sairauden tai vamman vuoksi.
 
Lappeenrannan kaupunki on varannut harkinnanvaraista määrärahaa välttämättömiin ja kohtuullisiin asunnon muutostöihin kotona asumisen tukemiseksi pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille henkilöille tai henkilölle, jonka toimintakyky ja terveydentila ovat heikentyneet pysyvästi.​

 

Hakemus kunnan tukemaan asunnonmuutostyöhön.pdf

 


 
  
Lisätietoa muutostöistä:
 

Vammmaispalvelut

Voit hakea meiltä korvausta asuntosi muutostöihin, jos sinulla on vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia liikkua tai toimia vakituisessa asunnossasi. Korvaamme vamman vaatimat välttämättömät ja kohtuulliset muutostyökustannukset asunnossasi ja sen välittömässä läheisyydessä (mm. ovien leventäminen, luiskien rakentaminen). Voimme korvata myös asuntoosi kuuluvien välineiden ja laitteiden kohtuullisia hankkimiskustannuksia.
 

​​

 


Share