Ympärivuorokautinen asuminen

​​​​​​Tehostettu palveluasuminen ja vanhainkodit


Tehostettu palveluasuminen


Tehostettu palveluasuminen on asumismuoto ikääntyneille, jotka tarvitsevat runsaasti huolenpitoa, hoivaa ja apua. Ammattitaitoinen henkilökuntamme on paikalla ympäri vuorokauden. Laadimme jokaiselle asukkaallemme hoito- ja palvelusuunnitelman.​​​​


Miten pääsee ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen?


 Aloitteen hoidon tarpeen määrittämisestä voi tehdä asiakas itse, omainen tai hoitava taho ottamalla yhteyttä Iso apu -palvelukeskukseen​​. Asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja palvelun järjestäminen tapahtuu palvelutarpeen arvioijan ja SAS (selvitä-arvioi-sijoita) -työryhmän kautta.​ Palvelun myöntäminen perustuu aina asiakkaan palvelutarpeen arviointiin.

Linkki palveluohjaus ja neuvonta sivulle

Ikäihmisten ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon myöntämisperusteet.pdf


 Mitä asukas maksaa tehostetussa palveluasumisessa?

  • vuokran, johon on mahdollisuus hakea Kelalta eläkkeen saajan asumistukea.
  • asiakasmaksun saamastaan palvelupaketista, johon kuuluvat ateriat, kodinhoito, huolenpito, hoiva, hoito, lääkehoidon seuranta, ajanviete- ja viriketoiminta.
  • lääkkeet ja muut terveydenhuoltokulut.
Asukkaalle jää 165 € vaatemenoihin, parturi- ja kampaamokuluihin, matka- ja puhelinkuluihin sekä harrastuksiin ja muihin mahdollisiin henkilökohtaisiin kuluihin.

 

 

Tehostetun palveluasumisen yksiköt:


Imatra​

 

Lappeenranta
Juurakkokadun palvelukodit (Kaarle ja Hulda)​
Leivontien palvelukoti (Helmi ja Onni)
Ortamonpuiston palvelukoti
Penttiläntien palvelukoti (villiviini ja Poppeli)
Pienniemenkadun palvelukoti
Sammonkoti

Lemi
Vanamokoti​ ​​​

 

Luumäki
Vallikoti

Rautjärvi
Tuulenpesä

Parikkala
Vuokkola  

Savitaipale
Valkama

Ruokolahti
Iltatähti

Taipalsaari

Ikääntyneille suunnattu tehostetun palveluasumisen palveluseteli


Eksoten hallitus on 20.3.2019 päättänyt ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohjeesta ja palvelusetelin arvon määräytymisestä.

Palvelusetelin voi saada, mikäli Eksoten tekemän palvelutarpeen arvioinnin pohjalta todetaan, että asiakas tarvitsee tehostettua palveluasumista. Seteli on tulosidonnainen.

Lisätietoa palvelusetelistä löytyy alla olevasta linkistä:
Ohje asiakkaalle tehostetun palveluasumisen palveluseteli 2020.pdf

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje 7.4.21 p. 13.12.2021.pdf

 Linkki palvelusetelihakemukseen:​

Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hakemuslomake. Päivitetty 10.1.2022.pdf

Vanhainkodit​


Vanhainkodeissa annamme lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa.

Lyhytaikaishoito on kuntouttavaa, se tukee kotona selviytymistä ja omaishoitajan jaksamista.

Pitkäaikaista hoitoa tarjoamme silloin, kun vanhuksen toimintakyky ja palvelutarve on muuttunut merkittävästi eikä kotiin annettavat tukipalvelut ja kotihoidon apu riitä turvaamaan turvallista kotona selviytymistä.

Vanhainkodeissa toteutamme asukaslähtöistä saattohoitoa.​

  

Miten pääsee vanhainkotiin?


 
​​Aloitteen hoidon tarpeen määrittämisestä voi tehdä asiakas itse, omainen tai hoitava taho ottamalla yhteyttä Iso apu -palvelukeskukseen​​. Asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja palvelun järjestäminen tapahtuu palvelutarpeen arvioijan ja SAS (selvitä-arvioi-sijoita) -työryhmän kautta.​ Palvelun myöntäminen perustuu aina asiakkaan palvelutarpeen arviointiin.

 

Mitä asukas maksaa vanhainkodissa?

Vanhainkodin asiakasmaksu sisältää hoidon ja hoivan.​
​Maksu lyhytaikaishoidosta ja ylläpidosta on 49,80 €/​hoitopäivä.​
Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisessa laitoshoidossa peritään
22,50 €/hoitopäivä.​​​

 
Pitkäaikaislaitoshoidossa peritään asukkaalta hänen maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, joka voi olla enintään 85 % kuukausituloista. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 108,00 euroa.


 

Vanhainkodit:

 

​Parikkala
Käskynkkä​​

Ruokolahti
Ruokolahden palvelukeskusShare