Kuljetuspalvelut

​​​​​​Eksoten kuljetuspalvelut

Sosiaali- ja vammaispalvelulain (SHL/VPL) mukaisten kuljetusten välityspalvelutuottaja on Taksi Helsinki Oy. Välitettäviä kuljetuksia ovat muun muassa ikääntyneiden ja vammaisten ​kuljetuspalvelumatkat, säännölliset kuljetukset Eksoten palveluihin, kuten päivätoimintaan ja kiireettömät asiakaskuljetukset terveydenhuollon yksiköiden välillä.

Tilausnumerot ovat käytö​ssä ympäri vuorokauden.

 
Puhelintilaukset ja asiakaspalvelu 0300 472 405

 
Tekstiviestitilaukset 040 757 8800

 
Tilaamisesta ei periä erillistä maksua. Soittaminen ja ​tekstiviesti maksaa normaalin operaattorisi mukaisen paikallis- tai matkapuhelinmaksun.​

 
Tilauksen voi tehdä myös Sote Taksi -sovelluksen kautta.
Katso lisätietoja mediatiedotteesta: ​Sote Taksi -sovellus asiakkaiden käyttöön

​​Mikäli yksittäisessä tilanteessa kuljetusta ei ole saatavilla tilausvälityskeskuksesta, voit jäädä odottamaan vapautuvaa kuljetusta tai hankkia kuljetuksen itse ja toimittaa kuitin kustannuksista Iso apu -palvelukeskukseen.
Tilausvälityskeskus välittää Eksoteen tiedon ko. tilanteista (milloin asiakkaalla on oikeus korvaukseen).

 

Matkojen yhdistely ja ​yksilölliset tarpeet​

Kuljetuspalvelumatkoja pyritään yhdistelemään muiden matkustajien matkojen kanssa. Kuljetusten yhdistelemisessä huomioidaan asiakkaan kuljetuspalvelupäätös, kohtuullisen matka-ajan toteutuminen, asiakkaan tarvitsema liikenneväline sekä yhdistelyyn soveltuvien ajoneuvojen saatavuus. Yhdistellystä matkasta ei peritä omavastuuta.
Kuljetusten yhdistely ei koske niitä asiakkaita, joille Eksote on tehnyt päätöksen yksinmatkustusoikeudesta.

 
Yksinmatkustusoikeutta ja vakiotaksioikeutta haetaan kirjallisella kuljetuspalveluhakemuksella.​ Liitä hakemukseesi sinut tuntevan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto tai todistus. ​​

Linkki sosiaalihuoltolain kuljetuspalvelu-hakemukseen:
 

 

Palaute

Palautetta kuljetuspalvelujen järjestämisestä ja palvelujen toimivuudesta toivotaan ensi sijassa suoraan palautejärjestelmään, jolloin Taksi Helsinki ja Eksote saa yksilöidyn tiedon tilanteesta. 

 
Palautetta voi antaa myös numeroon 0300 472 405.​

 

Sosiaalihuoltolain mukaiset liikkumista tukevat palvelut

​Sosiaalihuoltona järjestettävä liikkumisen tuki on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella ja joille tuki liikkumiseen on tarpeen jokapäiväiseen elämään kuuluvien asioiden hoitamista varten. Tuki myönnetään henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin. 
Liikkumisen tuki myönnetään kuljetuspalveluhakemuksen perusteella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin lausunto tai muu sosiaali- /terveydenhuollon henkilöstön tekemä selvitys, jossa on kuvaus hakijan toimintakyvystä. ​Lopullinen päätös tehdään aina asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen arvion perusteella.
  
Liikkumisen tuen mukainen taksikortti voidaan myöntää ensisijaisesti henkilölle, jolla itsellä ei ole toimintakykyrajoitteiden lisäksi taloudellisia mahdollisuuksia taksipalvelujen käyttöön. Ohjeellisena linjauksena tuen myöntämisessä käytetään noin 1500 euron tulorajaa ja 5000 euron säästörajaa yhdeltä henkilöltä ja 2200 euron tulorajaa ja 8000 euron säästörajaa pariskunnilta.
 
Liikkumisen tukea myönnetään enintään 8 yhdensuuntaista matkaa asioimis- ja virkistyskäyttöön. Sairausvakuutuksen piiriin kuuluvia lääkäri- ym. matkoja ei korvata. Asiakas maksaa omavastuu​n julkisen liikenteen taksan mukaisesti. Mukana voi olla maksutta yksi saattaja. Odotusaika on 15 minuuttia.
Tukea myönnetään kaikille vähintään 10 % sotainvalideille. Sotainvalideille myönnetään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Matkoista ei peritä omavastuuosuutta.​

 
 
Lisätietoja Iso apu -palvelukeskuksista.​

 

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetus​palvelut

Vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista löytyy lisätietoa vammaispalvelujen kuljetuspalvelut -sivulta

Kelan matkakorvaukset
Voit saada korvausta julkiseen tai yksityiseen sairaanhoitoon, raskauteen ja synnytykseen liittyvistä matkoista, kun kustannukset yhteen suuntaan ylittävät omavastuun.

Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Kela ei korvaa erikseen tehtyä lääkkeiden hakumatkaa apteekkiin. Jos matkakulut sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ylittävät Kelan omavastuun, Kela korvaa matkakulut pääsääntöisesti julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaisesti. 

​​Taksipalvelu​

​Jos asiakkaan terveydentila ei salli julkisen liikenteen käyttöä, on mahdollista käyttää taksia. Eksoten alueella Kelan korvaamat taksimatkat tilataan Etelä-Karjalan taksikeskuksesta. Taksin käytöstä lisää Kelan verkkosivuilla
 
Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi kuljetustarpeen terveydentilasi perusteella. Jos terveydentilasi edellyttää taksikuljetusta, saat korvausta varte​n Kelan SV67-lomakkeen. 
  1. Tilaa taksi Etelä-Karjalan taksikeskuksen numerosta 0800 50 123​
  2. Taksissa näytä kuljettajalle Kela-korttisi.
  3. Jos kuljetukseen tulee muutos tai kuljetus peruuntuu, ilmoita siitä viipymättä taksikeskukseen.
Sairaalaan saa tuoda oman matkapuhelimen matkakuljetusten tilaamista varten.
 

Kutsutaksit Eksoten alueella

Kutsutaksi on kaikille avointa palveluliikennettä, josta peritään linja-autoliikenteen mukainen taksa. Kutsutaksi ajaa ennakolta määrättyä reittiä ja taksin tilaus tulee tehdä ennakkoon.

Imatran paikallisliikennettä hoidetaan linja-autoilla ja kutsutakseilla. Kutsutaksissa myydään vain kertalippuja, joilla on vaihto-oikeus paikallisliikenteen linja-autoihin. 

Linkki Imatran kaupungin joukkoliikenne​-sivulle

Palvelulinja Lappeenrannassa
Lappeenranta
Palveluliikenne palvelee kaikkia, joille tavallisen joukkoliikenteen käyttäminen on hankalaa. Palvelubussiin voi nousta kunkin palvelulinjan aikataulupisteiltä. Kättä nostamalla pääsee kyytiin reitin varrelta myös muualta kuin pysäkeiltä. Auton voi pyytää noutamaan kotiovelta soittamalla bussin numeroon, jos asut reitin varrella. Matkustajaa autetaan bussiin nousemisessa ja poistumisessa sekä kantamusten kanssa

Matkan hinta on sama kuin busseissa. Sen voi maksaa Lappeenrannan matkakorteilla tai käteisellä. Jos sinulle on myönnetty sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu, pääset matkustamaan palvelulinjalla ilman omavastuuta kuljetuspalvelukorttia näyttämällä.    

Linkki Lappeenrannan kaupungin palvelulinjat-sivulle

Muita palveluja liikkumisen tueksi

Autoveronpalautus invalideille

Invalidi voi saada autoveroa takaisin autosta, joka tulee hänen omaan käyttöönsä ja rekisteröidään ensimmäistä kertaa Suomessa. 

Vammaisen pysäköintilupa

Tieliikennelain mukaan Trafi voi myöntää vaikeasti vammaiselle henkilölle tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten pysäköintiluvan 

Koulukyydit

Perusopetukseen liittyvistä koulukuljetuksista vastaa kunnan sivistys-
tai opetustoimi. Toisen asteen opintoihin liittyviä kuljetuksia voi vaikeavammainen ihminen hakea vammaispalveluista.

Linkki vammaispalvelujen s​ivuilleShare