Lapsiperheiden kotipalvelu

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tilapäinen kotipalvelu 
 
Tilapäistä kotipalvelua voi saada ennakoitavissa olevaan ei-akuuttiin avun tarpeeseen. Tilapäisen kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Tilapäistä kotipalvelua haetaan Lapsiperheiden kotipalveluhakemus -lomakkeella.

 
Eksote järjestää lapsiperheiden kotipalvelua myös palvelusetelillä.​ Voit katsoa ja vertailla pal​​​veluntuottajien hintoja alla olevasta linkistä.
 
 

Pitkäkestoinen kotipalvelu  

 
Pitkäkestoisesta kotipalvelun tarpeesta on kysymys silloin, kun perhe tarvitsee tukea selvitäkseen arkielämään liittyvistä asioiden hoidosta, lasten hoidon, kasvatuksen ja kehityksen osalta eikä perheen käytettävissä ole lähiverkostoa tai muuta palvelua ja perheen tilanne edellyttää kotipalvelun ammattihenkilöstön tukea.  Pitkäkestoisen kotiavun tarve arvioidaan hakemuksen perusteella.
 
Pitkäkestoista kotipalvelua haetaan Lapsiperheiden kotipalveluhakemus -lomakkeella, katso sivun alareuna.

 

Kotipalvelun myöntämisen kriteerit


 
1. raskauteen tai synnytykseen liittyvä erityinen tuen tarve
2. monikkoperheen vauvavaiheeseen liittyvä avun tarve
3. lasten hoidollisen tai kasvatuksellisen ohjauksen tarve
4. ohjauksen ja neuvonnan tarve perheen arkirutiinien hallinnassa ja perheen oman toimintakyvyn vahvistamisessa
5. sairauteen, vammaan tai muuhun vastaavanlaiseen toimintakykyä alentavaan syyhyn liittyvä perheen palvelutarve
6  vanhemman äkilliseen tai pitkäaikaiseen väsymykseen tai uupumukseen liittyvä perheen palvelutarve
7. äkillisistä elämänmuutoksista tai perheen kriisitilanteesta johtuva käytännön avun tarve
8. lastenhoidon tarve vanhemman välttämättömien asiointikäyntien vuoksi, esim. sairaala- ja terapiakäynnit 

 

Kotipalvelua ei pääsääntöisesti myönnetä esimerkiksi seuraavan laisissa tapauksissa:


 
1. pelkkään siivoukseen
2. pitkäkestoiseen, päivittäiseen päivähoitoikäisen lapsen hoitoon
3. vanhemman työssäkäynnin mahdollistamiskesi, koskee myös pienten koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajoista johtuvia lastenhoitotarpeita ja sairaan lapsen hoitoa vanhempien työssäkäynnin vuoksi
4. kotona tehtävän etätyön tai opiskellun vuoksi
5. henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
6. vanhempien harrastusten tai yhteisen ajan vuoksi ​

 ​

​Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään asiakasmaksu.

​​Hakeminen​

 

​Voit hakea kotipalvelua kirjallisesti tai sähköisesti.

Lapsiperheiden kotipalveluhakemus.pdf

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksu tuloselvitys.pdf

Omapalvelun sähköisiin hakemuksiin kirjaudutaan palvelua tarvitsevan omilla verkkopankki- tai mobiilitunnuksilla.
 

 
Sähköisiä hakemuksia ei voi täyttää päivitysten takia kuukauden neljäntenä maanantaina klo 22.00 – 00.00.

 
Jos sähköisen hakemuksen tai liitteiden lähettämisessä ilmenee teknisiä häiriöitä, niin jätä tarvittaessa yhteydenottopyyntö IT-Palvelupäällikkö Minna Kälviälle minna.kalvia@eksote.fi.


Share