Perhetyö

​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Lapsiperhesosiaalityön perhetyötä voi saada, kun

  • vanhempi on ​​​​väsynyt ja/tai uupunut 
  • vanhemmuudessa on haasteita
  • lapsen ja nuoren kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen liittyy kysymyksiä
  • arjessa selviytyminen on haastavaa 
  • perheessä on muutostilanne tai äkillinen kriisi
  • lähiverkosto puuttuu
  • työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tuo haasteita
 

Perhetyö on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat  tukea arjessa selviytymiseen. Tarkoituksena on auttaa ja opastaa perheitä käytännön neuvoilla ja tuella. Työ perustuu systeemiseen ajatteluun, jossa huomioidaan  kokonaisvaltaisesti  perheen vuorovaikutussuhteet, voimavarat ja vahvuudet sekä tuen tarpeet.

Työskentely on määräaikaista ja voi olla lyhytkestoista ennaltaehkäisevää perhetyötä tai pitkäkestoisempaa, palvelutarpeen arvioon perustuvaa työskentelyä. Palvelu on maksutonta.
 

 
Voit myös ilmoittaa tuen tarpeessa olevasta lapsiperheestä tätä kautta: 
 Share