Rikokset ja oikeusedustus

Alaikäisten rikoksiin puuttuminen Eksoten alueella:​

Ankkuritoiminta alle 15-vuotiaat ​
Ankkuritoiminta on viranomaisten yhteistyönä tapahtuvaa alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten lainvastaisten tekojen selvittelyä. Ankkuritoimintaan kuuluvat nuorten oikeusedustaja, poliisi ja tarvittaessa muita viranomaisia. Ankkuritoimintaan asiakkaat ohjautuvat pääsääntöisesti poliisin tekemän lastensuojeluilmoituksen kautta. Aloitteen ankkuritoimintaan voi tehdä myös koulu, muu viranomainen, työntekijä tai huoltajat.

Pelastuslaitoksen edustaja on mukana ankkuritapaamisissa, kun kyseessä on tulipalon sytyttäminen tai vaarallisten aineiden käsittely.

​Ankkuritapaamisella pyritään

 • Ehkäisemään syyllistymistä uusiin rikoksiin
 • Vastuuttamaan lapsi/nuori teoistaan
 • Selvittämään lapselle/nuorelle teon lainvastaisuus sekä mahdollinen korvausvastuu
 • Tukemaan huoltajia kasvatustehtävässään
 • Ankkuritapaamisessa voi olla useampi lapsi/nuori huoltajiensa kanssa selvittämässä asiaa
   

Rikoskeskustelut 15–17-vuotiaiden nuorten ja heidän huoltajiensa  kanssa tapaamisissa
Puututaan näpistykseen, ilkivaltaan, vahingontekoon, uhkailuun, väkivaltaan tai muuhun laittomaan tekoon

 • Keskustellaan lainvastaisen teon seuraamuksista ja mahdollisesta korvausvastuusta 
 • Kartoitetaan nuoren vapaa-ajan viettoa, päihteiden käyttöä, koulunkäyntiä ja nuoren elämäntilannetta 
 • Tuetaan nuoren ja vanhempien välistä suhdetta ja huoltajia kasvatustehtävässä 
 • Ohjataan tarvittaessa muihin Eksoten palveluihin

Oikeusedustus
 Alle 18-vuotiaan (tarvittaessa alle 21-vuotiaan) nuoren oikeusedustajan tehtävänä on 

 • Kertoa nuorelle hänen tekemänsä rikoksen seuraamuksista ja korvausvastuista 
 • Opastaa nuorta tulevaa oikeudenkäyntiä varten 
 • Valvoa nuoren etua ja antaa suullinen lausuma oikeudessa

Nuoren edun valvonta perustuu Lastensuojelulain 24 pykälään.

​Maksuton ja vapaaehtoinen Rikosten ja riitojen sovittelu Eksoten alueella:

Kymi-Saimaan sovittelutoimisto, Etelä-Karjalan a​luetoimisto​Share