Rikokset ja oikeusedustus

Alaikäisten rikoksiin puuttuminen Eksoten alueella:​


Vintiö-toiminta Eksoten alueella           
Vintiötoiminta on viranomaisten yhteistyönä tapahtuvaa alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten uusintarikollisuuden ehkäisyä. Vintiötyöryhmään kuuluvat nuorten oikeusedustaja, kuraattori ja poliisi.
Poliisi on mukana vintiötapaamisissa vakavimmissa tapauksissa, esim. kouluissa tapahtuneet välivaltatilanteet, pahoinpitelyt sekä muita lainvastaisia tekoja selvitettäessä.
Pelastuslaitoksen edustaja on mukana vintiötapaamisissa, kun kyseessä on tulipalon sytyttäminen tai vaaarallisten aineiden käsittely.
Vintiötapaamisella pyritään
 • ehkäisemään syyllistymistä uusiin rikoksiin
 • vastuuttamaan lapsi/nuori teoistaan
 •  selvittämään lapselle/nuorelle teon lainvastaisuus ja korvausvastuu sekä kertoa teosta mahdollisesti seuraavat merkinnät esim. poliisin järjestelmään ja niiden vaikutus
 • tukemaan huoltajia kasvatustehtävässään

Vintiötapaamisessa voi olla lapsi/nuori huoltajiensa kanssa selvittämässä asiaa vintiötyöryhmän kanssa. Asiassa voidaan järjestää myös yhteinen vintiötapaaminen, jossa ovat kaikki tekoon osallistuneet lapset/nuoret huoltajineen sekä jutun asianomistaja huoltajiensa kanssa.

Vintiötoimintaan asiakkaat ohjautuvat usein miten poliisin tekemän lastensuojeluilmoituksen kautta.
Aloitteen vintiötoimintaan voi tehdä myös koulu, muu viranomainen tai työntekijä ja huoltajat.

​ 
Rikoskeskustelut 15-17 vuotiaiden nuorten ja heidän huoltajiensa​ kanssa
Tapaamisissa
 • ​Puututaan näpistykseen, ilkivaltaan, vahingontekoon, uhkailuun, väkivaltaan tai muuhun laittomaan tekoon
 • Keskustellaan lainvastaisen teon seuraamuksista ja mahdollisesta korvausvastuusta 
 • Kartoitetaan nuoren vapaa-ajan viettoa ja päihteiden käyttöä, koulunkäyntiä ja nuoren elämäntilannetta 
 • Tuetaan nuoren ja vanhempien välistä suhdetta ja huoltajia kasvatustehtävässä 
 • Ohjataan tarvittaessa erilaisiin palveluihin.

 

Oikeusedustus:

Alle 18-vuotiaan nuoren oikeusedustajan tehtävänä on 
 • ​kertoa nuorelle hänen tekemänsä rikoksen seuraamuksista ja korvausvastuista 
 • opastaa nuorta tulevaa oikeudenkäyntiä varten 
 • valvoa nuoren etua oikeudessa. 
Nuoren edun valvonta perustuu Lastensuojelulain 24 pykälään.
 

Maksuton ja vapaaehtoinen Rikosten ja riitojen sovittelu Eksoten alueella:

Kymi-Saimaan sovittelutoimisto, Etelä-Karjalan a​luetoimisto​Share