Kotoutuminen

​Kotoutuminen tarkoittaa  maahanmuuttajan sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja  uusien tietojen, taitojen ja toimintatapojen omaksumista.Kotoutumisprosessi on yksilöllinen ja sopeutuminen vaatii maahanmuuttajilta eri määrän aikaa ja tukipalveluita eli kotouttamistoimia.

Kotouttamista ohjaa laki kotoutumisen edistämisestä( 1386/2010). Lain mukaan maahanmuuttajalla on oikeus muun muassa saada perustietomateriaali suomalaisesta yhteiskunnasta, ohjausta ja neuvontaa, alkukartoitus sekä kartoituksen perusteella mahdollisesti laadittava henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma. Lain mukaan myös jokaisen kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.​

Kotouttamisasioista koko Suomen tasolla vastaa  työ- ja​ elinkeinoministeriö​ ja paikallistasolla kunnilla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta. Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttaminen fi sivustolta löytyy paljon tietoa kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille.


 Share