Maahanmuuttotyö ja kotoutuminen

​​​​​​​​​​​​​​​  

Kotoutuminen tarkoittaa  maahanmuuttajan sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja  uusien tietojen, taitojen ja toimintatapojen omaksumista. Kotoutumisprosessi on yksilöllinen ja sopeutuminen vaatii maahanmuuttajilta eri määrän aikaa ja tukipalveluita eli kotouttamistoimia. 

 
Kotouttamista ohjaa laki kotoutumisen edistämisestä( 1386/2010). Lain mukaan maahanmuuttajalla on oikeus muun muassa saada perustietomateriaali suomalaisesta yhteiskunnasta, ohjausta ja neuvontaa, alkukartoitus sekä kartoituksen perusteella mahdollisesti laadittava henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma. Lain mukaan myös jokaisen kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.​ 

 
Kotouttamisasioista koko Suomen tasolla vastaa  työ- ja​ elinkeinoministeriö​ ja paikallistasolla kunnilla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta. 

 
Etelä-Karjalan alueella maahanmuuttajien kotouttamistyötä tehdään laajassa maakunnallisessa yhteistyöverkostossa, johon kuuluu alueen kunnat, viranomaistahot, yhdistyksiä sekä muita toimijoita. Eksote koordinoi maakunnallisia kotoutumisen edistämisen palveluita.  

 
Maahanmuuttotyön osa-alueet Eksotessa: 

 
Kotoutumista edistävä sosiaalityö ja sosiaaliohjaus 

 
Ohjaus- ja neuvontapalvelu Momentti 

 
Osallisuutta ja hyvinvointia edistävä toiminta 

 

 
Maahanmuuttopalvelut yksikön yhteystiedot: 

 
Merja Heino-Kukkurainen, erityisasiantuntija, puh. 0400 252 729 
Titta Piikki, toimintayksikön esimies, puh.  040 651 3189
Anne Snellman, palvelusihteeri, puh.  0400 285 970

 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@eksote.fi

 

Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma 2021-2024.pdf

           


 

Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutuminen fi sivustolta löytyy paljon tietoa kotouttamisen toimijoille https://beta.kotoutuminen.fi/etusivu

Tietoa Suomesta​ 12 kielellä InfoFinland

   ​  Share