Osallisuutta ja hyvinvointia edistävä toiminta

Kahdensuuntaisen kotoutumisen edistämiseen,  osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseen sekä hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävä toiminta 

  • ​Omakielisen yhteiskuntaorientaation infot
  • Vertaistoiminta, teemaryhmät
  • Maahanmuuttajayhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö
  • Kokemusasiantuntijatoiminta
  • Hyvinvointiin ja arjen hallintaan liittyvä ryhmätoiminta​
  • Hyvien väestösuhteiden edistäminen Etelä-Karjalassa
  • Osallisuuteen liittyvä verkostoyhteistyö
  • Järjestöyhteistyö
  • Osallisuusneuvonta


Kotoutumisohjaaja Hanna-Leena Iisvirta, puh. 040 651 1358


Share