Sosiaaliturva

​​​Suomen sosiaaliturvajärjestelmä perustuu maassa asumiseen. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta kaikilla Suomessa vakinaisesti asuvilla on oikeus Kelan myöntämiin sosiaaliturvaetuuksiin.

Kun muutat ulkomailta Suomeen, Kela tekee päätöksen siitä, kuulutko Suomen sosiaaliturvan piiriin eli onko sinulla oikeus Kelan myöntämiin sosiaaliturvaetuuksiin. Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisen voi tarkistaa  Kelan asiointipalvelusta. ​​​Kelan etuuksien es​​itteet selkosuomenkielellä löytyvät Kelan sivustolta.​

Kela on myös julkaissut turvapaikan saaneille suunnatun videon, jossa kerrotaan, miten Kela-asiat etenevät oleskeluluvan saamisen jälkeen. Videon voit katsoa Youtubessa

Olet oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan jos:

- muutat Suomeen vakinaisesti asumaan ja jos sinulla on vähintään yhden vuoden oleskelulupa (lukuun ottamatta Pohjoismaiden kansalaisia)
- olet paluumuuttaja
- sinulla on perheside Suomessa vakinaisesti asuvaan henkilöön
- sinulla on vähintään kahden vuoden työsuhde Share