Nuorten aikuisten avopalvelut

​​​​​​​​​​​​​

18-28-vuotiaiden sosiaalityö, sosiaaliohjaus sekä jälkihuolto on osa Nuorten aikuisten avopalveluita. Yksikössä toimii sosiaalityöntekijä sekä neljä sosiaaliohjaajaa, jotka vastaavat sosiaalityöstä tukenaan systeeminen tiimi ja työparimahdollisuus sairaanhoitajan kanssa.

Sosiaalityön palveluita ovat mm.
  • palvelutarpeen arviointi yhdessä asiakkaan kanssa 
  • tukeminen ja ohjaaminen taloudellisissa vaikeuksissa, elämänhallinnan ja asumiseen liittyvissä ongelmissa, motivoiden, ohjaten ja tukien työllistymiseen, päihteettömyyteen tai kuntoutumiseen
  • taloudellinen ja sosiaalinen tuki kriisitilanteissa
  • sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvä ohjaus ja neuvonta
  • yksilölliseen kokonaistilanteeseen perustuvat päätökset täydentävästä ja ennaltaehkäisevästä toimeentulotuesta

18-24-vuotiailla on mahdollisuus tavata Nuorten aikuisten sairaanhoitajaa. 

Sairaanhoitajalle voi ohjautua 
  • ​matalalla kynnyksellä, kun jokin asia mietityttää, elämäntilanne on komplisoitunut tai nuoruuden kehitystehtävissä on haasteita 
  • opiskeluterveydenhuollosta tai mielenterveys- ja päihdepäivystyksen kautta
  • sairaanhoitaja toimii tarvittaessa sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan työparina varmistaen omalla asiantuntijuudellaan nuoren kokonaisvaltaisen tukemisen
  • systeeminen tiimi toimii sairaanhoitajan ja asiakkaan tukena

Nuorten aikuisten palveluiden työntekijät jalkautuvat viikoittain Lappeenrannan ja Imatran Ohjaamoihin, joissa työntekijät vastaanottavat nuoria aikuisia matalalla kynnyksellä päivystysaikoina.Share