Kuntoutumisyksikkö Katajapuu

​​​​​

Katajapuu on psykososiaalista kuntoutusta tarvitseville nuorille aikuisille tarkoitettu kuntouttavaa asumispalvelua tarjoava yksikkö, joka sijaitsee Lappeenrannan Kourulassa. Kuntoutujat ovat 18-28-vuotiaita psykososiaalisen kuntoutuksen tarpeessa olevia nuoria aikuisia, jotka tarvitsevat kuntouttavia asumispalveluita. Kuntoutumisen tavoitteena on antaa kuntoutujalle valmiudet selviytyä arjen haasteista mahdollisimman itsenäisesti. Katajapuu mahdollistaa itsenäiseen elämään tähtäävän, tavoitteellisen kuntoutumisjakson. Jokaisen kuntoutujan ja hänen verkostonsa kanssa laaditaan yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma. Kuntoutujia tuetaan ja ohjataan erilaisten päivittäisten toimintojen suorittamisessa.

Katajapuussa on 9 tehostetun palveluasumisen paikkaa, 9 palveluasumisen paikkaa sekä 6 tukiasuntopaikkaa. Katajapuuhun hakeudutaan yhteistyössä oman avohoidon kontaktin kautta.

Katajapuussa työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia sekä sosiaaliohjaaja. Henkilökunta on koulutuettu systeemisen ajatteluun ja työtapaan. Työskentely on asiakaslähtöistä ja työtä tehdään yhdessä asiakkaan ja verkostojen kanssa.

​​Share