Kuntoutumisyksikkö Katajapuu ja Raitapuun tukiasunnot

​​​​​

Katajapuu on psykososiaalista kuntoutusta tarvitseville nuorille aikuisille tarkoitettu kuntouttavaa asumispalvelua tarjoava yksikkö, joka sijaitsee Lappeenrannan Kourulassa. Kuntoutujat ovat 18-28-vuotiaita psykososiaalisen kuntoutuksen tarpeessa olevia nuoria aikuisia, jotka tarvitsevat kuntouttavia asumispalveluita. Kuntoutumisen tavoitteena on antaa kuntoutujalle valmiudet selviytyä arjen haasteista mahdollisimman itsenäisesti. Katajapuu mahdollistaa itsenäiseen elämään tähtäävän, tavoitteellisen kuntoutumisjakson. Jokaisen kuntoutujan ja hänen verkostonsa kanssa laaditaan yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma. Kuntoutujia tuetaan ja ohjataan erilaisten päivittäisten toimintojen suorittamisessa.

Katajapuussa on 9 tehostetun palveluasumisen paikkaa, 9 palveluasumisen paikkaa sekä 6 tukiasuntopaikkaa. Katajapuuhun hakeudutaan yhteistyössä oman avohoidon kontaktin kautta.

Katajapuussa työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia sekä sosiaaliohjaaja. Henkilökunta on koulutuettu systeemisen ajatteluun ja työtapaan. Työskentely on asiakaslähtöistä ja työtä tehdään yhdessä asiakkaan ja verkostojen kanssa.

​Raitapuun tukiasunnot ovat kävelymatkan päässä Katajapuusta. Katajapuun henkilökunta on Raitapuun tukiasuntojen asukkaiden tukena pääsääntöisesti arki-iltapäivisin jalkautuessaan samassa rakennuksessa olevaan Eksoten toimitilaan. Raitapuun toimitilassa toimii myös Terveysneuvontapiste Neupis kerran viikossa sekä muita vaihtuvia toimijoita. 

Raitapuun tukiasuntoihin hakeudutaan nuoren sosiaali- tai terveyshuollon palveluissa olevan omatyötekijän/ omahoitajan kanssa laadittavan hakemuksen perusteella.Share