Omaishoito

​​​​​​Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön (omaishoitajan) avulla. 

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan vapaasta ja tukemisesta. Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (937/2005).

Kun harkitsette omaishoidon tuen hakemista, voitte tehdä aluksi sähköisen arvioinnin omaishoitotilanteestaOmaishoidon tuesta kiinnostuneet ja sitä hakevat voivat ottaa yhteyttä Iso apu -palvelukeskukseen (yhteystiedot alla).​ Omaishoitajien palvelupuhelin toimii arkisin klo 9-11 p. 040 127 4158. 
 ​
 Share