Omaishoidon tuen hakeminen

​​​​​​​​

​​Hakemuksen täyttäminen ja palautus

  • ​Täytä omaishoidon tuen hakemus: Omaishoidon tuen hakemus.pdf
  • Mikäli haluat hakemuksen postitse kotiisi, ole yhteydessä IsoApu palvelukeskukseen.
  • Palauta täytetty ja allekirjoitettu hakemus oman kuntasi yhteyshenkilölle, palautusosoitteet löytyvät hakemuksen lopusta.

Hakemuksen käsittely ja päätös

  • ​Sinuun otetaan yhteyttä ja sovitaan aika omaishoidon tuen arviointiin kotona.
  • Kotikäynnillä selvitetään hoidettavan hoidon tarve ja sitovuus hoito- ja palvelusuunnitelman avulla.
  • Omaishoidon tuesta tehdään myönteinen tai kielteinen päätös. Päätöksen ollessa myönteinen, maksetaan omaishoidon tuki sovitusta ajankohdasta lukien, aikaisintaan hakemuksen jättämisestä alkaen.  


Share