Omaishoidon tuen myöntämisperusteet

​​​Omaishoidon tuki myönnetään myöntämisperusteet täyttäville asiakkaille. Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu hoidettavan toimintakykyyn sekä hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen. Avun tarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta omaishoidon tukeen.

Omaishoitajan tulee olla 18-vuotta täyttänyt elämäntilanteensa, terveytensä ja toimintakykynsä puolesta omaishoitajaksi soveltuva. Hänen tulee kyetä kantamaan kokonaisvastuu hoidettavasta.  
 
Omaishoidon tuki on verotettavaa tuloa. Hakijan tulot eivät vaikuta omaishoidon tuen määrään. Omaishoidon tuki voi kuitenkin vaikuttaa joihinkin eläkkeisiin, Kelan työmarkkinatukeen tai muihin etuuksiin. Otathan itse selvää omaishoidon tuen vaikutuksista etuuksiisi.
 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja toimintaohje 1.5.2021 alkaen.pdf
​ 

Omaishoidon hoitopalkkiot 2021 .pdfShare