Omaishoidon vapaapäiväoikeus

Omaishoitajan oikeus vapaaseen toteutuu, mikäli hoidettava on kotihoidossa. Vapaaoikeutta ei kerry ajalta, jolta ei makseta omaishoidon hoitopalkkiota.

Ennaltaehkäisevää omaishoidon tukea saavat hoitajat ovat oikeutettuja kahteen vapaapäivään kuukaudessa. Muissa tukiluokissa vapaapäiväoikeus on kolme päivää kuukaudessa, mikäli kotihoitopäiviä kuukaudessa on vähintään 15. Kotihoitopäivien ollessa alle 15 on vapaapäiväoikeus kaksi päivää kuukaudessa. Lasten ja nuorten osalta, hoidettavan henkilön asuessa koulunkäynnin vuoksi arkipäivät poissa kotoa, myönnetään hoitajalle kaksi vapaapäivää kuukaudessa.

Vapaan vaihtoehtoina ovat Eksoten järjestämä hoito, palveluseteli yksityisiin palveluihin, sijaisomaishoito, perhehoito tai alle 18-vuotiaiden maksusitoumus (joka käytettävissä kilpailutetuissa sopimusyrittäjien hoitopaikoissa).

Vapaapäiviä voi pitää yksittäisinä päivinä ja/tai kerryttää pidemmän vapaajakson. Vapaapäiväoikeus on voimassa tammi–lokakuun ajalta kuluvan vuoden loppuun ja marras-joulukuun vapaat seuraavan vuoden helmikuun loppuun. Alle 18-vuotiaiden maksusitoumus on voimassa kalenterivuoden loppuun. 


Vapaan vaihtoehtona Eksoten hoito

Omaishoitaja voi halutessaan käyttää lakisääteistä vapaaoikeuttaan Eksoten lyhytaikaishoidossa. Omaishoitaja sopii hoitojakson alkaessa hoitopaikan kanssa montako hoitovuorokautta vapaaoikeuksista käytetään. 

Lyhytaikainen hoito palveluasumisyksikössä

Eksoten omissa hoitopaikoissa yksi lakisääteinen vapaa vastaa yhtä hoitovuorokautta (omavastuu 11,40 €/vrk). Lyhytaikaishoito varataan SAS-toimistosta. 

​Tilapäinen hoitoapu

Eksoten tilapäistä hoitoapua voi tiedustella omaishoidosta.

Lakisääteisen vapaaoikeuden lisäksi on mahdollisuus omakustanteiseen omaishoidettavien päivä- ja yöhoitoon, jota järjestetään Lehmuskodissa (Armilankatu 33, Lappeenranta), tiedustelut ja varaukset puh. 040 591 8016.

Vapaan vaihtoehtona palveluseteli yksityisiin palveluihin

Palveluseteliä voi käyttää hyväksytyille palveluseteliyrittäjille mm. hoitokoteihin, päivätoimintaan, hoiva- ja fysioterapiapalveluihin sekä siivous- ja kotityöpalveluihin.  Omaishoitaja valitsee itse haluamansa palveluseteliyrittäjän ja tarvittaessa omaishoidon palveluohjaaja auttaa valinnassa. Palvelu maksetaan palvelusetelillä.

Palveluseteliä voi käyttää omaishoidettava ja omaishoitaja:
avuksi päivittäisiin toimintoihin, terveyden- ja sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin, kuntoutukseen, hoidon ohjaukseen ja neuvontaan sekä siivous- ja kotityöpalveluun hoidettavan kotona (siivoukseen, kodin ja pihan turvallisuuden ylläpitämiseen).

Kuukausittain asiakkaalle kertyy palvelusetelisaldoa 190 € tai 285 €.

Omaishoitajalla on mahdollisuus tarkistaa oma saldotilanne 

Palveluseteliyrittäjien vuorokausi- ja tuntihinnat vaihtelevat. Palveluseteliyrittäji​en palveluja ja hintoja voi vertailla palveluportaalin palveluluettelossa,
linkki palveluportaalin palveluluetteloon.​
 
Palveluseteliyrittäjien sekä Eksoten oikeudet ja velvollisuudet on koottu palvelusetelin toimintaohjeeseen, johon on kaikilla mahdollisuus tutustua (linkki palvelusetelin toimintaohjeeseen).

Vapaan vaihtoehtona sijaisomaishoito tai perhehoito

 

Sijaisomaishoito

Sijaisomaishoitajana voi toimia hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö. Eksote tekee sijaisomaishoitajan kanssa sopimuksen vapaapäivien sijaistamisesta. Sijaisomaishoitajan palkkio maksetaan omaishoitajan toteutuneiden vapaapäivien mukaisesti. Toteutuneet vapaapäivät ilmoitetaan omaishoidon palveluohjaajille. Sijaisomaishoitajan palkkio on 91 € vuorokaudessa ja sen voi saada korkeintaan kolmelta vuorokaudelta kuukaudessa. 

Perhehoito

Perhehoidossa hoidettava voi viettää omaishoitajan vapaapäiviä joko perhehoitajan kotona tai omassa kodissaan perhehoitajan avustamana. Perhehoito on joustavaa ja tarjoaa yksilöllistä hoitoa hoidettavalle. Hoitoaika voi olla muutamasta tunnista useampaan vuorokauteen. Perhehoitajat ovat tehtävää varten valmennettuja ja Eksoten perhehoitajiksi hyväksymiä. Lappeenrannan alueella muutamat perhehoitajat tarjoavat myös ryhmämuotoista perhehoitoa.

Eksoten alueella toimii lasten, aikuisten sekä ikäihmisten perhehoitajia.
Lisätietoja omaishoidon yhteyshenkilöiltä, linkki omaishoidon yhteyshenkilöihin.

perhehoito

Ikäihmiset virkistäytyvät osavuorokautisessa perhehoidossa
 Share