Perhehoito

​Perhehoito on osa- tai ympärivuorokautista toimintaa, jossa yksityinen henkilö sitoutuu hoitamaan perhehoidossa olevaa henkilöä. Perhehoito voidaan toteuttaa, joko perhehoitajan tai asiakkaan kotona. Perhehoito suunnitellaan palvelemaan joustavasti asiakkaan tarpeita. Perhehoito on inhimillisen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivan ja huolenpidon muoto. Perhehoito tarjoaa yksilöllisistä  hoivaa, huolenpitoa ja valvontaa. Lisäksi perhehoito tarjoaa virikkeellisen ja turvallisen ympäristön, myönteisiä ja läheisiä ihmissuhteita ja mahdollisuuden osallistua perheen arkeen. Lyhytaikaisessa perhehoidossa hoitoaika voi olla muutamasta tunnista, useaan vuorokauteen. Jatkuvassa perhehoidossa asiakas asuu pysyvästi perhekodissa. 

Perhehoidolla tuetaan omaishoidon tuen asiakasta tarjoamalla hoidettavalle kuntouttavaa lyhytaikaista hoitoa, sekä samalla mahdollistamalla omaishoitajalle lakisääteinen vapaa. 
Lyhyitä hoitojaksoja voidaan käyttää myös jatkokuntoutuspaikkana asiakkaan kotiutuessa sairaalahoidosta, sekä ennalta sovitusti myös muuhun tilapäis- ja jaksohoitoon.​ ​Perhehoidon avulla voidaan järjestää myös lyhytaikaista hoitoa tilanteissa, joissa omaishoidon vapaat on käytetty tai oikeutta omaishoidon tukeen ei ole. Perhehoidolla voidaan tukea myös yksin asuvan ikäihmisen selviytymistä omassa kodissaan.
 
Perhehoitajat ovat tehtävää varten valmennettuja ja Eksoten perhehoitajiksi hyväksymiä.
Eksote tekee perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen asiakkaan hoidosta. 
Eksoten alueella toteutetaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten sekä ikäihmisten ja psykososiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Lisäksi lastensuojelussa toteutetaan perhehoitoa.


Lis
ätietoja perhehoidosta antavat:

  • vammaispalveluiden osalta palveluohjaaja Tanja Tervonen puh. 040 573 2430
  • ikäihmisten osalta perhehoidon koordinaattori Minna Valtonen puh. 040 651 1876
  • lastensuojelun osalta palveluesimies Marjaleena Aarnio puh. 0400 599 810​         Linkki lastensuojelun perhehoidon omille sivulle:  Lastensuojelun perhehoito


Linkki Perhehoitoliiton sivuille

Ikäihmiset virkistäytyvät osavuorokautisessa perhehoidossa

Rautjärven kunta ja Eksote etsivät ikäihmisten perhehoitajia

Hakemus ikäihmisten perhehoitajavalmennukseen

Ikäihmisten, vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja psykososiaalisen kuntoutuksen perhehoidon toimintaohje​ 1.2.2021 alkaen.pdf


 Share