Etelä-Karjalan sosiaali- ja kriisipäivystys

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Etelä-Karjalan sosiaali- ja kriisipäivystys 


Etelä-Karjalan sosiaali- ja kriisipäivystys toimii Etelä-Karjalan kuntien alueella (Lappeenranta, Imatra, Ruokolahti, Parikkala, Rautjärvi, Lemi, Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari).

​Etelä-Karjalan sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa kaikkien ikäryhmien kiireelliseen ja välttämättömään avuntarpeeseen ympärivuorokautisesti.
Sosiaalipäivystyksen tehtävänä on antaa kansalaisille tukea, apua, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa akuuteissa sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa, joita voivat olla esimerkiksi
lähisuhde- ja perheväkivalta
alaikäisten kriisitilanteet
välittömän huolenpidon tarpeessa olevat vanhukset
yksinäiset aikuiset
kriisiapu, esimerkiksi äkillinen läheisen kuolema, onnettomuus tai muut vaaratilanne
muut välttämättömät ja kiireelliset sosiaalipalvelut

Lastensuojelu


Lastensuojelullinen arviointi akuuteissa tilanteissa tehdään lastensuojelupäivystyksessä, puh. ​​040 353 9970.

Kiireettömissä tilanteissa lastensuojeluilmoituksen voi tehdä sähköisesti Lastensuojeluilmoitus 
tai
​lähettää kirjallisena postissa Lastensuojeluilmoitus.pdf”, osoitteeseen:
Lastensuojelupäivystys​
Oppilaankatu 2
53100 Lappeenranta

​​Seri-tukik​eskus​​​​​

Seri-tukikeskus antaa apua ja​ tukea heille, jotka ovat kohdanneet seksuaalista väkivaltaa. Voit soittaa kaikkina viikonpäivinä ympäri vuodokauden. Vastaamme myös tekstiviesteihin.

Seri-tukikeskus​

 

​​Lä​hisuhde- ja perheväkivalta


Sosiaalinen hätä syntyy ihmisen hyvinvoinnin perustekijöiden järkkyessä. Tilanne on usein ennalta arvaamaton ja muuttuu jatkuvasti sekä vaatii nopeita toimenpiteitä.

Lähisuhde- ja perheväkivallan, lapsen seksuaalisen riiston ja pahoinpitelyn ehkäisyn toimintamalli Eksotessa on päivitetty kuvaus siitä, miten eri viranomaistahot sekä omassa työssään että yhteistyössä pyrkivät edistämään lasten ja nuorten turvallisuutta ja puuttumaan havaittuihin epäkohtiin.

Toimintamalli on laadittu siten, että Eksoten väkivallan vastaisen työn työryhmän nimeämä alatyöryhmä on koonnut toimintamallin yleiset osuudet. Kukin toimijataho on itse kirjoittanut oman osuutensa toimintamallista: 
TOIMINTAMALLI 2018.pdf

Toimintamallin ohella Eksotessa on laadittu ohje l​apsen pahoinpitelyepäilyn selvittämiseksi. Lisäksi Eksote on yhteistyössä oikeusministeriön, ulkoasiainministeriön, Kaapatut lapset ry:n, poliisin, rajavartiolaitoksen ja hätäkeskuksen kanssa laatimassa toimintamallia ja ohjeistusta lapsikaappaustilanteissa toimimista varten:
TYÖKALUPAKKI 2018.pdfShare