Toimeentulotuki

​​​​​​​​​
Kansaneläkelaitos​ (Kela) myöntää perustoimeentulotuen ja Eksote täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tarve voidaan arvioida vasta sen jälkeen, kun sinulle on ensin tehty perustoimeentulotukea koskeva laskelma ja päätös.

Voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea samalla, kun haet perustoimeentulotukea. Kela toimittaa hakemuksesi Eksoteen, jos olet pyytänyt hakemuksen siirtoa ja esittänyt hakemuksessasi muita kuin perustoimeentulotukeen kuuluvia menoja.

Jos olet jo saanut hakemusta koskevalle ajalle Kelan päätöksen perustoimeentulotuesta, voit tehdä hakemuksen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta suoraan Eksotelle.

Toimintaamme ohjaa

Laki toimeentulotuesta 1412/1997​
Opas toimeentulotukilain soveltajille (Julkaisu 2013:4)​
Sosiaali- ja terveysministeriö - Toimeentulotuki​


​Tutustu myös Eksoten sosiaalipalveluiden sähköisiin palveluihin:​

 


Share