Työelämäpalvelut

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Eksoten Työelämäpalvelujen tärkein tehtävä on auttaa sinua työllistymään. Etelä-Karjalan alueella teemme tiivistä yhteistyötä useiden toimijoiden kanssa, tavoitteena löytää sinulle sopiva väylä työllistymiseen, ammattitaidon kartuttamiseen tai kuntoutukseen.

Linkki TYP:n sivulle​ 

​Kuntouttavan työtoiminnan palveluseteli 


Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa, työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, jota säätelee laki kuntouttavasta työtoiminnasta. Sen mukaan yritykset eivät voi tuottaa kyseistä palvelua, vaan palveluntuottajina voivat toimia kolmannen ja julkisen sektorin toimijat. 

Sähköinen palveluseteli korostaa asiakkaan valinnanvapautta. Palveluseteli on vaihtoehto kuntouttavan työtoiminnan palvelun hankkimiseen silloin, kun asiakas on valmistautumassa koulutukseen tai työhön, tai kun asiakkaan työ- ja toimintakyvyn selvittämiseen tarvitaan ammatillista arviointia ja raportointia. Palvelu sisältää tiiviin, asiakkaan tavoitteita suunnitelmallisesti ja menetelmällisesti tukevan ammatillisen yksilövalmennuksen sekä työ- ja toimintakykyä koskevan määrämuotoisen raportoinnin. 

Palveluseteli on henkilökohtainen, ja se myönnetään asiakkaalle aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistämissuunnitelman teon yhteydessä Etelä-Karjalan työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa (TYP).

Palvelusetelin arvo on 41,20 euroa päivässä. Palvelusetelillä tuotetun palvelun kesto on kolmesta yhdeksään kuukautta. Palvelusetelin tarjoamista asiakkaalle määrittävät ennen kaikkea asiakkaan palvelutarvearvio ja palvelun käyttöön varatut (Eksoten) määrärahat. Asiakas voi valita palvelusetelillä itselleen sopivan palveluntuottajan hyväksyttyjen joukosta.

Mikäli kuntouttavan työtoiminnan palveluseteli kiinnostaa, ota yhteyttä vastuuvirkailijaasi Typissä.

Palvelusetelin palveluntuottajaksi on jatkuva haku


Palvelusetelillä tuotettavan palvelun kriteerit, vastuut ja sisältö määritellään toimintaohjeissa, jotka ovat luettavissa Eksoten Yksityisille palveluntuottajille suunnatulta sivulta.
Share