Tuetun työllistymisen palvelut

​​​​​​​​Tuetun työllistymisen palvelut
Tuetun työllistymisen palvelut tuottavat lakisääteistä kuntouttavaa työtoimintaa työttömille työnhakijoille ja avotyötoimintaa osana asiakkaan psykososiaalista kuntoutusta.
Kuntouttavassa työtoiminnassa tavoitteet pohjautuvat asiakkaan aktivointisuunnitelmaan tai monialaiseen työllistymissuunnitelmaan. Avotyötä ohjaa asiakkaan kuntoutussuunnitelma. 

Työtoiminnan avulla asiakkaan työ- ja toimintakyky, elämänhallinta sekä tulevaisuuden työllistymismahdollisuudet paranevat. 

Tuemme asiakasta erilaisissa elämäntilanteissa ja ohjaamme tarvittaessa muihin palveluihin. Teemme moniammatillista yhteistyötä esim. mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa.

Tuetun työllistymisen palveluiden esimiehenä toimii Kirsi Kukkonen, puh. 040 157 6772.

Tuetun työllistymisen palveluihin kuuluvat työpaja Parkki, työpaja Joutseno, Toimari ja Eksoten keskitetty palkkatukityöllistäminen. 


Työpaja Parkki
Parkin työpajalla järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa ja avotyötoimintaa ma ja pe klo 8–12 ja ti–to klo 8–16. Parkissa toimii puupaja, käsityöpaja, logistiikkapaja, kierrätys, kierrätyskorjaamo, mediapaja, puutarharyhmä, kahvio, kierrätysmyymälä ja siivous. Perjantaisin toimintapäivään kuuluu liikunta-/hyvinvointitunti.
Puupajan tehtävät sisältävät huonekalujen entisöintiä ja pintakäsittelyä sekä uustuotantoa mm. koriste- ja käyttöesineet sekä pienissä määrin huonekalut. 
Käsityöpajan tehtäviin kuuluu pienimuotoinen tilaus- ja korjausompelu, kudonta ja käsityöt. 
Logistiikkapajan työ on luonteeltaan hyvin liikkuvaa ja työtä tehdään eri kohteissa Lappeenrannassa ja ympäröivissä kunnissa. Työtoiminta sisältää kuljetus- ja varastointipalvelua Eksotelle. 
Kierrätyspaja ottaa vastaan lahjoitettuja huonekaluja ja kodintekstiilejä, puhdistaa ja kunnostaa niitä ja lahjoittaa sosiaalisin perustein niitä tarvitseville. Kierrätyspajan yhteydessä toimii Verhoilupaja, jossa verhoillaan Eksoten kalusteita ja kierrätysmyymälään myyntiin tulevia huonekaluja. 
Kierrätyskorjaamolla kunnostetaan mm. apuvälineitä ja pyöriä.
Mediapajalla työskennellään sekä painetun että sähköisen median parissa.
Puutarharyhmä työskentelee ulkotöissä yhteistyökumppaneiden kohteissa.
Kahvion tehtäviin kuuluu leivonta, siivous, kassatyöskentely ja asiakaspalvelu sekä siivous Parkin sisäisenä toimintana. Kahvion yhteydessä toimii pajojen yhteinen myymälä ja kierrätysmyymälä. 
Työpaja Parkki Tukkikatu 5, 53900 Lappeenranta
Yhteyspuhelin p. 040 651 1688

Työpaja Joutseno
Joutsenon työpajalla järjestetään kuntouttavaa työtoimintaa ja avotyötoimintaa ma ja pe klo 8–12 ja ti–to klo 8–16. Joutsenon Työpajalla toimii puupaja, metallipaja, iskuryhmä, remonttiryhmä ja käsityöpaja.
Puupajan töihin sisältyy huonekalujen korjaus, entisöinti ja pintakäsittely, pienimuotoinen uustuotanto sekä korjausrakentaminen. 
Metallipajan toimintaan sisältyy asiakastöinä pienimuotoiset hitsaustyöt, auton renkaanvaihto sekä pajan oman kaluston kunnostus ja ylläpito.
Iskuryhmän tehtäviin kuuluu Eksoten ja Lappeenrannan kaupungin muuttotyöt ja sisäiset kuljetukset, avustavat muutot harkinnan mukaan sekä piha- ja ulkoalueiden kunnossapito sosiaalisin perustein.
Remonttiryhmä tekee rakennus- ja saneeraustöitä Eksoten kohteissa
Käsityöpajan tehtäviin kuuluu tekstiilien pienimuotoinen tilaus- ja korjausompelu, käsityöt ja askartelu.
Työpaja Joutseno, Putkinotkontie 2, 54100 Lappeenranta
Ohjaajat:
p. 040 535 6190 
p. 040 5733603
p. 040 5229363

Toimari
Toimari toimintakeskukset tuottavat ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa Imatralla ja Lappeenrannassa. Ryhmiä järjestetään myös muissa Eksoten alueen kunnissa.
Toimintaan osallistutaan yksilöllisen suunnitelman mukaisesti; 1-2 päivänä viikossa, neljä tuntia päivässä. Toimintapäivien sisältö koostuu mm. työnhakuvalmennuksesta, koulutukseen liittyvistä asioista ja tietotekniikkataitojen harjoittelemisesta, yksilövalmennuksesta eli tarpeenmukaisesta henkilökohtaisesta ohjauksesta ja tuesta arjenhallintaan, työhönvalmennuksesta eli yhdessä ohjaajan kanssa tehtävistä erilaisista kuntouttavan työtoiminnan töistä, lyhyistä koulutuksista ja eriaiheisista luennoista, suomen kielen opetuksesta maahanmuuttajille ja vertaistuesta

Toimari toimintakeskus Imatra, Aikuisten keskus Tainionkoskentie 1 (2 krs.), 55100 Imatra
Ohjaajat:
p. 040 485 3947
p. 040 651 1719
p. 040 552 1309
Toimari toimintakeskus Lappeenranta, Ratakatu 32 A, 53100 Lappeenranta
Ohjaajat:
p. 040 651 1640
p. 040 651 1816
p. 040 651 3168    

Eksoten kesk​​ite​tty palkkatukityöllistäminen
Eksote tarjoaa määräaikaisia palkkatukityösuhteita pitkään työttömänä olleille työttömille henkilöille, jotka täyttävät TE-toimiston palkkatuen myöntämisen edellytykset. Palkkatuettuihin tehtäviin työllistetään Etelä-Karjalan alueella asuvia henkilöitä, joilla on mahdollisuus palkkatukeen ja jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet vähintään 300 päivää työmarkkinatukea. 
Palkkatukipaikkoja on tarjolla Lappeenrannassa, Imatralla, Luumäellä, Lemillä, Savitaipaleella, Taipalsaarella, Ruokolahdella, Rautjärvellä ja Parikkalassa olevissa Eksoten yksiköissä. Lisäksi Eksoten Työelämäpalvelut tekee kumppanuusyhteistyötä yhdistysten kanssa.  
Tarjolla on avustavia työtehtäviä muun muassa hoivapalveluihin, palveluasumiseen, vammaispalveluihin ja teknisiin palveluihin. Työsuhteet ovat määräaikaisia ja ne solmitaan pääsääntöisesti 8 kuukaudeksi. 

Ohjaaja
p. 040 5299299


Opisk​elijat​

Tuetun työllistymisen palveluiden työpajat soveltuvat opiskelupaikaksi päihde- ja mielenterveystyötä opiskeleville, syventäviä opintoja suorittaville lähihoitajaopiskelijoille. Voimme vastaanottaa myös sosionomi-, sairaanhoitaja- tai terveydenhoitajaopiskelijoita.​

Teemme tiivistä verkostoyhteistyötä asiakkaidemme asioissa työllisyyden hoitoon osallistuvien toimijoiden kanssa, joten opiskelija pääsee tutustumaan läheisesti työelämäpalveluiden palvelujärjestelmään. Lisäksi pajoilla pääset harjoittelemaan mm. vuorovaikutustaitoja, asiakkaiden motivointia, ohjausta, moniammatillisessa tiimissä työskentelyä, kuntoutuksen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia.Share