Ajankohtaista

Avoimien ovien toiminta Ilta-Pumppu (21.7.21)

​Ilta-Pumpun avoimien ovien toiminta
Toimintakeskus Pumpun tiloissa Lappeenrannassa​ 
jatkui kesäkuussa koronatauon jälkeen.
Pidämme pienen kesäloman
ja jatkamme toimintaa elokuun loppupuolella,
jos koronatilanne sallii.
Ohjelma julkaistaan täällä
ja Eksoten vammaispalvelut Facebook-sivulla.

Ilta-Pumpun toiminta on tarkoitettu täysi-ikäisille
ja sitä toteuttaa vertaisohjaajat.

Joutsenon salibandy kehitysvammaisille aikuisille​ on toistaiseksi tauolla.​


Ihmislähtöinen HB hankekuulumiset 3.6.21
Eksoten alueella toimiva Ihmislähtöinen HB -hanke on osa valtakunnallista
vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanketta.

Toukokuun kuulumisia:  

 • THL on esitellyt mahdollisia HB-toteutusmalleja, joita on arvioitu projektityöryhmässä, vammaispalvelujen johdon kanssa, hanketyöryhmässä sekä toukokuun valtakunnallisilla THL:n työskentelypäivillä. Kommentit on välitetty THL:lle ja mallien työstäminen jatkuu elokuussa seuraavilla työskentelypäivillä. 
 • 17.5. järjestettiin lähitukeen liittyvä infotilaisuus vammaispalvelujen vertaisohjaajille. Tilaisuudessa keskusteltiin siitä, mitä lähituki tarkoittaa, ja olisiko vertaisohjaajilla kiinnostusta toimia lähitukena henkilökohtaisen budjetoinnin asiakkaille.  
 • 18.5. järjestettiin vammaispalvelujen työntekijöille virtuaaliset HB-kahvit, joiden teemana oli henkilökohtainen budjetointi. Kahvivieraiksi saapuivat vammaispalvelujen johtaja Riitta Hakoma sekä Suunnan kehittämispäällikkö Petteri Kukkaniemi (KVPS). Seuraavat HB-kahvit keitellään kesälomien jälkeen. 
 • Nykyisille HB-asiakkaille suunnattu kysely päättyi ja saimme siihen 17 vastausta. Kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä henkilökohtaiseen budjetointiin. HB-asiakkaat toivovat kuitenkin lisää tietoa henkilökohtaisesta budjetoinnista sekä enemmän seurantaa ja arviointia HB:n toteutumiseen. 
 • Vaahteramäen lapsiasiakkaille suunnattuun kyselyyn saimme kahdeksan vastausta. Lapsilta kysyttiin muun muassa, että mitkä asiat tekevät sinut iloiseksi/surulliseksi, missä asioissa olet hyvä, missä tarvitset apua ja kuka sinua auttaa, mitä haluaisit tehdä vapaa-ajallasi, mistä asioista saat päättää itse ja kuuntelevatko aikuiset mielipiteitäsi ja toiveitasi? Vastaajista 80 % oli sitä mieltä, että aikuiset kuuntelevat mielipiteitä ja toiveita. 
 • 31.5. järjestettiin vastuulliset palvelut -webinaari yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön sekä Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan alueellisten HB-hankkeiden kanssa. 

Mitä tapahtuu kesäkuussa?

 • Työpaja HB-opasta varten asiakaskehittäjien kanssa 1.6. Työpajassa pohditaan, millainen on hyvä opas ja mitä tulevassa HB-oppaassa tulisi ottaa huomioon. Työpajatyöskentely jatkuu elokuussa, jolloin asiakaskehittäjät kommentoivat kesän aikana työstettyä materiaalia. 
 • Lähituen työpaja vertaisohjaajille 2.6. yhteistyössä Suunnan (KVPS) kanssa. 
 • Keskustelu lapsiperheiden vanhempien kanssa 17.6. 
 • Vammaisten lasten kuuleminen toteutetaan kesän aikana toiminnallisten työpajojen avulla yhteistyössä MLL:n kanssa. 
 • Sosiaalityön tutkimuksen kolmannen vaiheen tiedonkeruu toteutuu kesäkuun alussa.  
 • Sosionomiopiskelija toteuttaa vammaissosiaalityön työntekijöille suunnatun webropol-kyselyn alkukesästä.  
 • Tiedoksi: Vammaispalvelulainsäädännön uudistukseen liittyviä pykäläluonnoksia esitellään 8.6.2021 klo 9–12 sekä 14.6.2021 klo 9-13.  Lisätietoja: Vammaispalvelulainsä​ädännön uudistus
Lisätietoja hankkeesta: ​

Vammaispalvelut koronavirustilanteen aikana

 • ​Seuraa koronavirustilannetta Eksoten koronavirussivustolta ​Ajanko​htaista koronaviruksesta
 • ​​​​​Koronavirustilanteen​ vaikutuksista tuettuun ja tehostett​uun asumiseen saat tietoa olemalla suoraan yhteydessä Arjen tukikeskuksiin ja asumisyksikköihin. 
 • ​​Ohjeita asumisyksiköissä vierailuihin:​ Asiointi ja vierailu asumisyksiköissä

Tietoa koronaviruksesta selkokielellä, kuvin tuettuna​​ ja kuunneltuna

​​​​Suojaimia henkilökohtaisen avun työnan​tajamallin avustajille​

Henkilökohtaisen avun työantajamallin avustajille jaetaan​​ kirurgisia suu-nenäsuojaimia sekä kankaisia, pestäviä maskeja. 
Jos tarvitset suojaimia, ota yhteyttä puh. 040 651 3936. 
​Lue lisää: STM:n ohje kotiin annettavissa​ palveluissa​ STMn ohje_Kotiin annettavat palvelut_11.6.2020.pdf

Vammaispalvelujen kehittäjät -asiakasosallisuusryhmä
Vammaispalvelujen kehittäjät (VAKE)​ -niminen ryhmä jatkaa Eksoten alueella VamO-hankkeessa aloitettua osallisuusryhmätoimintaa.​ (VamO hanke eli Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa.) Ryhmän tavoitteena on kehittää vammaispalveluja yhteistyössä vammaispalvelujen työntekijöiden kanssa. Ryhmässä on mukana kymmenen vammaispalveluja käyttävää asiakasta, eli kokemusasiantuntijaa.
​Ryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja kokouksiin osallistuu kehittäjäasiakkaiden lisäksi vammaispalvelujen työntekijöitä. 

Jos sinulla on mielessäsi jokin asia, jota haluaisit ryhmän pohtivan, voit ottaa yhteyttä avopalvelujen palvelupäällikkö Henna Rautioon: henna.rautio@eksote.fi tai puh. 040 651 1344


Palaute Eksoten kuljetuspalveluista
Sosiaali- ja vammaispalvelulain (SHL/VPL)
mukaisten kuljetusten välityspalvelutuottaja
on Taksi Helsinki Oy.
Välitettäviä kuljetuksia ovat muun muassa
vammaisten ja ikääntyneiden kuljetuspalvelumatkat,
säännölliset kuljetukset Eksoten palveluihin,
kuten päivätoimintaan, 
sekä kiireettömät asiakaskuljetukset
terveydenhuollon yksiköiden välillä.

Anna palautteesi kuljetuspalvelujen järjestämisestä
ja palvelujen toimivuudesta
ensi sijassa suoraan palautejärjestelmään. 
Silloin Taksi Helsinki ja Eksote 
saavat yksilöidyn tiedon tilanteesta. 

Linkki palautejärjestelmään: ​Palaute kuljetuspalvelusta 
​Palautetta voit​ antaa myös numeroon 0300 472 405.​

​​Vammaispa​​lveluista voit​ varata sähköisesti 

 • ohjauksen ja neuvonnan puhelinajan
 • ajan palvelutarpeen arviointiin 

Linkki Eksoten sosiaalipalvelujen sähköisiin palveluihin​​​

​​Vammaispalvelut Facebookissa​​​

Löydät meidät Facebookista nimellä Eksoten vammaispalvelut.
Tule mukaan seuraamaan, ​mitä vammaispalvelujen arjessa tapahtuu! 
L​inkki Faceb​​ook-sivullemme Share