Kehitysvammaisten erityishuolto

Voit saada erityishuollon palveluja
 • jos palveluntarpeesi johtuu synnynnäisestä tai kehitysiässä saadusta sairaudesta, viasta tai vammasta
 • tämä vika, vamma tai sairaus on aiheuttanut kehityksen tai henkisen toiminnan estymistä tai häiriintymistä
 • yleiset palvelut eivät riitä sinulle
Kehitysvammaisten erityishuollon tarkoituksena on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, toimeentuloa ja sopeutumista yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Sinulle laaditaan kehitysvammaisten erityishuolto-ohjelma​, jos et saa riittävästi palveluja ensisijaisten lakien perusteella tai nämä palvelut eivät ole etusi mukaisia.
Oikeus erityishuollon palveluihin arvioidaan yksilöllisesti ja päätöksen palveluista tekee erityishuollon johtoryhmä. Hae palveluja vammaispalveluhakemuksella.​


Erityishuoltoon kuuluvia palveluja voivat olla muun muassa

 • Asuminen
 • Avohuollonohjaus
 • Kehitysvammapoliklinikka
 • Kehitysvammaisten erityishuoltoa tuottavan kuntoutuskeskuksen palvelut
 • Koululaisten aamu-, iltapäivä- tai loma-ajanhoito
 • Kuntouttava varhaiskasvatus
 • Päivätoiminta
 • Työtoiminta
 • Muu kehitysvammaisten erityishuoltolaissa tarkoitettu palvelu

Toimintaamme ohjaavat

 • Sosiaalihuoltolaki 
 • Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 
 • Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
 • Laki kehitysvammaisten erityishuollosta


Share