Kuljetuspalvelut

​​​​​​​​Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu
Voit saada vaikeavammaisten kuljetuspalvelua 

  • ​​jos sinulla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa
  • et voi vammasi tai sairautesi takia käyttää julkisia liikennevälineitä
    ilman kohtuuttoman suuria hankaluuksia
  • et saa kuljetuspalveluja jonkin muun lain nojalla​
  • vammasta tai sairaudesta aiheutuva haitta on pitkäaikainen

Sinulla on oikeus saada asiointiin ja virkistykseen
vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa
sekä välttämättömä​t työ- ja opiskelumatkat.

Linkki kuljetuspalveluhakemukseen

Sosiaali- ja vammaispalvelulain (SHL/VPL) mukaisten kuljetusten välityspalvelutuottaja on 1.7.2019 alkaen Taksi Helsinki Oy. 
Lisätietoja ja ohje löytyvät ​Eksoten kuljetuspalvelujen sivuilta​​

Saattajapalvelu

Saattajapalvelu liittyy kiinteästi kuljetuspalveluun
ja on avustamispalvelua vain matkan aikana.

Muita palveluja Liikkumisen tueksi

Palvelulinjat

Kutsutaksit Eksoten alueella

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki 


Autoveronpalautus invalideille

Invalidi voi saada autoveroa takaisin autosta,
joka tulee hänen omaan käyttöönsä
ja rekisteröidään ensimmäistä kertaa Suomessa.
Linkki Verohallinnon autoveronpalautus -sivulle

Kelan matkakorvaukset

Kelan kautta voi hakea matkakorvausta
sairaanhoitoon, raskauteen, synnytykseen
ja lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvistä matkoista.
Linkki Kelan matkakorvauksiin

Vammaisen pysäköintilupa

Tieliikennelain mukaan Trafi
voi myöntää pysäköintiluvan 
vaikeasti vammaiselle henkilölle
tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten.
Linkki Trafin sivuille

Koulukyydit

Perusopetuksen koulukuljetuksista
vastaa kunnan sivistys- tai opetustoimi.
Toisen asteen opintoihin liittyviä kuljetuksia
vaikeavammainen henkilö voi​ hakea vammaispalveluista.


 

​​Share