Kuljetuspalvelut

​​​​​​​​​Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu
Voit saada vaikeavammaisten kuljetuspalvelua 

  • ​​jos sinulla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa
  • et voi vammasi tai sairautesi takia käyttää julkisia liikennevälineitä
    ​ilman kohtuuttoman suuria hankaluuksia
  • et saa kuljetuspalveluja jonkin muun lain nojalla​
  • vammasta tai sairaudesta aiheutuva haitta on pitkäaikainen

Sinulla on oikeus saada asiointiin ja virkistykseen
vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa
sekä välttämättömä​t työ- ja opiskelumatkat.
Linkki kuljetuspalveluhakemukseen

​​Kuljetuspalvelujen omavastuumaksut

1.9.2021 lähtien et enää maksa​ kuljetuspalvelun omavastuumaksua taksiautoilijalle, 
vaan Eksote laskuttaa omavastuuosuudet suoraan sinulta.
Omavastuut laskutetaan jälkikäteen kuukausittain
ja lasku lähetetään postitse kotiosoitteeseesi tai edunvalvojallesi.

Muutos johtuu asiakasmaksulain 2 a §:stä.
Kuljetuspalvelujen omavastuuosuudet ovat sosiaalihuollon asiakasmaksuja,
joita yksityiset palveluntuottajat, kuten kuljetusyritykset, eivät voi laskuttaa.​
Voit tarkistaa omavastuuosuuden Eksoten tilausohjeesta kuljetuspalvelujen käyttäjille, 
taulukko on sivulla 11. Linkki tilausohjeeseen: Tilausohje kuljetuspalvelun käyttäjille 14.9.21​

​​Välityspalvelu

Sosiaali- ja vammaispalvelulain (SHL/VPL) mukaisten kuljetusten välityspalvelutuottaja on Taksi Helsinki Oy. 
Lisätietoja ja ohje löytyvät ​Eksoten kuljetuspalvelujen sivuilta

Saattajapalvelu

Saattajapalvelu liittyy kiinteästi kuljetuspalveluun​
ja on avustamispalvelua vain matkan aikana.

Muita palveluja liikkumisen tueksi

Palvelulinjat

Kutsutaksit Eksoten alueella

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki 


Autoveronpalautus invalideille

Invalidi voi saada autoveroa takaisin autosta,
joka tulee hänen omaan käyttöönsä
ja rekisteröidään ensimmäistä kertaa Suomessa.
Linkki Verohallinnon autoveronpalautus -sivulle

Kelan matkakorvaukset

Kelan kautta voi hakea matkakorvausta
sairaanhoitoon, raskauteen, synnytykseen
ja lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvistä matkoista.
Linkki Kelan matkakorvauksiin

Vammaisen pysäköintilupa

Tieliikennelain mukaan Trafi
voi myöntää pysäköintiluvan 
vaikeasti vammaiselle henkilölle
tai vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten.
Linkki Trafin sivuille

Koulukyydit

Perusopetuksen koulukuljetuksista
vastaa kunnan sivistys- tai opetustoimi.
Toisen asteen opintoihin liittyviä kuljetuksia
vaikeavammainen henkilö voi​ hakea vammaispalveluista.

Palaute Eksoten kuljetuspalveluista​
Anna palautteesi kuljetuspalvelujen järjestämisestä
ja palvelujen toimivuudesta
ensi sijassa suoraan palautejärjestelmään. 
Silloin Taksi Helsinki ja Eksote 
saavat yksilöidyn tiedon tilanteesta. 

Linkki palautejärjestelmään: ​Palaute kuljetuspalvelusta 
​Palautetta voit​ antaa myös numeroon 0300 472 405.​


 

​​Share