Päiväaikainen toiminta

​​​​Vammaispalvelujen tavoitteena on löytää sinulle mielekästä toimintaa,
joka tukee osallistumistasi arjen toimintoihin ja yhteiskuntaan. ​
Palvelumme on tarkoitettu sinulle, jos toimeentulosi perustuu sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin (eläke, kuntoutustuki).​​​​

Linkki vammaispalvelujen toim​intayksiköihin

Päivätoiminta

Päivätoiminta on tarkoitettu sinulle, joka​ tarvitset arjessasi paljon tukea.
Päivät​oiminnan tavoitteena on tarjota virikkeellistä toimintaa
sekä tukea omatoimisuuttasi ja osallisuuttasi.
Toiminta voi sisältää esimerkiksi liikuntaa, luovaa toimintaa ja arjen taitojen harjoittelua. 

Työtoiminta

Vammaispalvelujen työtoiminnalla tarkoitetaan toimintaa
jossakin vammaispalvelujen toimintakeskuksessa tai tavallisella työpaikalla.
Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää toiminta- ja työkykyäsi.
Työtoimintapaikkaan ja -aikaan vaikuttavat toiveesi ja voimavarasi 
sekä työnantajan tarpeet. 

Työtoiminta voi olla lyhyt työelämän kokeilujakso tai jatkuvaa toimintaa.
Työtoiminnasta maksetaan työosuusrahaa. Työtoiminnassa saat tukea vammaispalvelujen tuetun työn ohjaajalta sekä työelämän edustajalta.​

Linkki selkokieliseen esitteeseen työtoiminnasta tavallisella työpaikalla:​
Työtoiminta tavallisella työp​aikalla, selkokielinen esite.pdf

Tuettu työllistyminen

Tuetun työllistymisen tavoitteena on,
että työllistyt työsuhteeseen avoimille työmarkkinoille.
Tuemme sinua työmahdollisuuksien selvittämisessä ja työnhaussa
sekä ohjaamme sinua työn alkuvaiheessa käytännön työtehtävissä.
Teemme yhteistyötä TE-toimiston sekä muiden toimijoiden kanssa.
Vammaispalvelujen tuetun työn ohjaaja tukee myös työyhteisöäsi
ja työnantajaasi heidän tarpeidensa mukaan.
Ohjaajan antama tuki jatkuu koko työsuhteesi​ ajan, jos niin haluat. 
Linkki työhönvalmennuksen videoon​

Linkki työhönvalmennuksen selkokieliseen esitteeseen: Työhönvalm​ennus, selkokielinen esite.pdf
Linkki työhövalmennuksen esitteeseen työnantajille: Etsitkö työlle​ tekijää.pdf

​Palvelujen hakeminen

Päivä- ja työtoimintaa sekä työhönvalmennusta ​
voit hakea vammaispalveluhakemuksella​​
​tai ottamalla yhteyttä vammaispalvelujen palveluohjaajaan​.

Linkki hakemuksiinShare