Palvelusuunnittelu

Palveluohjaus

Vammaiselle henkilölle ja hänen läheisilleen
on olemassa paljon erilaisia palveluja. 
Usein palvelut voidaan toteuttaa
kaikille kuntalaisille kuuluvilla peruspalveluilla
ja yhteistyössä eri tahojen kanssa.
Jos peruspalvelut eivät riitä,
voidaan palveluja myöntää myös vammaispalvelu-
tai kehitysvammaisten erityishuoltolain​ mukaan. 
Vammainen henkilö voi saada apua ja ohjausta palveluohjaajalta
juuri hänelle sopivien palvelujen ja tukimuotojen löytämiseksi.

Palvelutarpeen arviointi

Vammaispalvelujen p​alvelutarpeen arviointi tehdään,
kun hakemus saapuu vammaispalveluihin
tai mahdollinen vammaispalvelutarve
tulee vammaispalvelun työntekijälle muutoin ilmi.

Linkki palvelutarpe​en arviointi -sivulle

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelma on asiakkaan ja vammaispalvelujen
välinen toimintasuunnitelma.
Päätökset palveluista tehdään erikseen hakemusten perusteella.​ ​

Suunnitelmasta ilmenee

  • Toimintakykysi
  • Elämäntilanteesi
  • Palvelutarpeesi


Sinä (alaikäisellä huoltaja) päätät
ketä sinun ja vammaispalvelujen työntekijän lisäksi
on suunnitelman laadinnassa mukana
(esimerkiksi läheinen​ tai kotihoidon työntekijä).
Voimme laatia palvelusuunnitelman
myös kuntoutussuunnitelmapalaverin yhteydessä.Share