Tukihenkilö

Vammaispalvelujen järjestämä ​t​​​​​​​​​​ukihenkilötoiminta
on tarkoitettu ensisijaisesti itsenäisesti tai vanhempiensa kanssa
asuville täysi-ikäisille, vammaisille ihmisille.
Toiminnan tavoitteena on elämänlaadun, elämänhallinnan,
osallisuuden ja omatoimisuuden parantaminen.

Tukihenkilötoiminta voi olla esimerkiksi

  • avustamista ja tukemista harrastuksissa
  • julkisen liikenteen käytön harjoittelua
  • asioimisen harjoittelua kaupassa tai kirjastossa
  • ruuanlaiton harjoittelua
     

T​ukihenkilötoiminta on tavoitteellista ja tavoitteet määritellään 
asiakkaan yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. 
Tukihenkilötoiminta perustuu kaikkien osapuolten vapaaehtoisuuteen.
Tukihenkilö ja tuettava tapaavat 1-5 kertaa kuukaudessa.
Tukihenkilölle maksetaan palkkio ja toimintaraha
​sekä tarvittaessa matkakorvauksia​. 

Esite tukihenkilötoiminnasta asiakkaalle: Tukihenkilöes​ite asiakkaalle SELKO.pdf
Esite tukihenkilötoiminnasta tukihenkilölle: Tukihenkilöe​site tukihenkilöille.pdf

Hae tukihenkilöä vammaispalveluhakemuksella.​​
Linkki vammaispalvelujen hakemuksiin

Alaikäisten tukihenkilötoiminta järjestetään lapsiperheiden peruspalveluista.
Linkki lapsiperheiden tukisuhdetoiminnan sivulle

​Jo toimiva tukihenkilö täyttää tukihenkilöilmoituksen Eksoten sähköisessä asiointipalvelussa, jonne pääset Eksoten verkkosivujen etusivulta . Tukihenkilöilmoitus löytyy Aloita asiointi -kohdasta.​Share