Tukihenkilö

​​Vammaispalvelujen järjestämä ​t​​​​​​​​​​ukihenkilötoiminta
on tarkoitettu ensisijaisesti ​sinulle,
itsenäisesti tai vanhempiesi kanssa asuva 
täysi-ikäinen, vammainen henkilö.
Toiminnan tavoitteena on elämänlaatusi, elämänhallintasi,
osallisuutesi ja omatoimisuutesi parantaminen.

Tukihenkilötoiminta voi olla esimerkiksi

  • avustamista ja tukemista harrastuksissa
  • julkisen liikenteen käytön harjoittelua
  • asioimisen harjoittelua kaupassa tai kirjastossa
  • ruuanlaiton harjoittelua
     

T​ukihenkilötoiminta on tavoitteellista 
ja tavoitteet määritellään ​sinun toiveittesi ja tarpeittesi mukaan​. 
Tapaatte tukihenkilön kanssa 1-5 kertaa kuukaudessa.
Tukihenkilötoiminta perustuu kaikkien osapuolten vapaaehtoisuuteen.
​Tukihenkilölle maksetaan palkkio ja toimintaraha
​sekä tarvittaessa matkakorvauksia​. 

Linkki esitteeseen tukihenkilötoiminnasta asiakkaalle: Tukihenkil​öesite asiakkaalle 2021, SELKO.pdf
Linkki esitteeseen​ tukihenkilötoiminnasta tukihenkilölle: Tukihenkilöe​site tukihenkilöille 2021.docx.pdf

Hae tukihenkilöä vammaispalveluhakemuksella.​​
Linkki vammaispalvelujen hakemuksiin

Alaikäisten tukihenkilötoiminta järjestetään lapsiperheiden peruspalveluista.
Linkki lapsiperheiden tukisuhdetoiminnan sivulleShare