Välineet, koneet ja laitteet

​Asuntoon kuuluvat välineet, koneet ja laitteet

Voit hakea korvausta asuntoon kuuluvista välineistä, koneista tai laitteista,
jos tarvitset niitä välttämättä vammasi tai sairautesi takia päivittäisissä toiminnoissa.
Korvausta maksetaan kohtuullisista hankkimiskustannuksista. 
Asuntoon kuuluva laite voi olla esimerkiksi porrashissi tai sähköinen ovenavaus.

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Voit hakea korvausta välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta, jos tarvitset niitä välttämättä
  • liikkumisessa
  • viestinnässä
  • päivittäisissä toiminnoissa​
Sinulle voidaan korvata puolet kohtuullisista välineen, koneen tai laitteen hankintakustannuksista. Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavia välineitä, koneita ja laitteita voivat olla esimerkiksi henkilöauto tai ajoneuvon lisälaite. 

Näin haet korvausta välineestä, koneesta tai laitteesta

Hae korvausta vammaispalveluhakemuksella ennen välineen, koneen tai laitteen hankintaa tai viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kustannukset ovat syntyneet.
​Liitä mukaan kustannusarvio tai kuitti hankinnasta. 
Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettäviä apuvälineitä ei pääsääntöisesti korvata.

Muut apuvälineitä myöntävät tahot

Lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettäviä apuvälineitä voit kysyä Eksoten apuvälineiden toimipisteistä ja lisätietoa löytyy myös Apuvälineet -sivulta. 
APUVA-oppaasta löydät lisätietoa vammaispalveluiden sekä lääkinnällisten apuvälineiden luovutusperusteista sekä toimintaohjeita.
Linkki Apuvälineet -sivulle ja APUVA-oppaaseen​
Kuntoutusohjaaja neuvoo lääkinnällisten apuvälineiden hankinnassa.
Linkki kuntoutusohjaajan sivulle​​​

Kela järjestää ammatillisena kuntoutuksena vaikeavammaisen henkilön työssä ja ammatillisessa koulutuksessa tarvittavat välineet. 
Linkki Kelan sivulle​
​​
Vammaisten koulutuksen ja työllistämisen tuki ry (Tukilinja) tarjoaa tukea vammaisille ja osatyökykyisille henkilöille. Yhdistys on myöntänyt avustuksia muun muassa tietokoneiden hankintaan. 


Share