Apuvälineet

​​​​​Apuvälinepalvelut sisältävät apuvälinetarpeen määrittelyn, apuvälineiden sovituksen, luovutuksen, käytön ​opetuksen, seurannan, huollon ja ohjauksen. Apuvälinepalvelut ovat maksuttomia. 

Linkki apuvälinepalvelujen ​toimipisteiden sivulle

Luovutusperusteet


Apuvälineiden luovutus perustuu Eksoten alueella Apuva-oppaissa esitettyjen periaatteiden lisäksi aina potilaan/asiakkaan tilanteen tapauskohtaiseen ja yksilölliseen harkintaan. Lisäksi huomioidaan lääketieteelliset, hoidolliset ja vammaispalvelulain ja -asetuksen sekä kehitysvammaisten erityishuoltolain per​​usteet.
APUVA-luovutusperusteita ja toimintaohjeita 2020

​Apuvälineiden luovuttaminen​

Kun tarvitset apuvälineen, ota yhteyttä terveys- tai hyvinvointiaseman apuvälinepalveluiden toimipisteeseen.
 
Terveys- tai hyvinvointiasemien toimipisteistä saat
  • liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavat perusapuvälineet, kuten hygienia- ja liikkumisen apuvälineet.
Apuvälinekeskuksesta Armilasta saat
  • lainaamosta liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavat perusapuvälineet, kuten hygienia- ja liikkumisen apuvälineet.​
  • ​lapsi- ja aikuispotilaiden erikoisapuvälineet, kuten sähköiset liikkumisen apuvälineet.
Etelä-Karjalan keskussairaalasta saat
  • hengityssairaiden apuvälineet pääsääntöisesti keuhko-osaston kautta
  • kuulon ja näön apuvälineet.​
 ​

Huolto​

 
Apuvälineiden huolto ja korjaus tapahtuvat sovitusti joko terveys- tai hyvinvointiaseman apuvälinepalveluiden toimipisteissä tai apuvälinekeskuksessa.

 

Opasvideoita:


 

​​
​​
​​
​​
​​
​​


Share