Oikomishoito

​​Oikomishoidon aikana on tärkeä pitää huolta hyvästä suuhygieniasta. Mikäli käytössä on irtokojeita, tulee niitä käyttää annettujen ohjeiden mukaisesti.

Hammashoidossa on tällä hetkellä pulaa oikomishoidon erikoishammaslääkäreistä, ja joudumme keskittämään oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelut. Oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelut ovat syksystä alkaen saatavilla Lappeenrannan keskushammashoitolassa ja Imatran hammashoitolassa.​

Lappeenrannan keskushammashoitolassa hoidetaan Lappeenrannan, Taipalsaaren, Lemin, Luumäen ja Savitaipaleen potilaiden oikomishoidon erikoishammaslääkärikäynnit ja Imatran hammashoitolassa hoidetaan Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan oikomishoitopotilaiden erikoishammaslääkärikäynnit.  Tarvittavat oikomishoidon välikäynnit pyritään järjestämään oman kunnan hammashoitolaan.

Tällä hetkellä oikomishoito on kesken n. 1500 potilaalla, joille hoidon jatkuminen on turvattava. Uusia potilaita otetaan hoitoon vasta sitten, kun mahdollisuuksia tähän on. Oikomishoidon hoitoon pääsytilanne ei ole lähiaikoina korjautumassa.

Puutteellinen suuhygienia on este oikomishoidon aloitukselle. Oikomiskojeet lisäävät suun terveydelle haitallisten bakteerien määrää suussa ja vaikeuttavat suun puhdistamista. Suun terveyden ylläpitämiseksi ja oikomishoidon onnistumiseksi on erityisen tärkeää, että potilas toteuttaa suuhygieniaa erityisen huolellisesti koko oikomishoidon ajan.

Oikomishoidossa käytettäviä kojeita on pidettävä annetun ohjeen mukaisesti, koska vain oikein käytettynä ne vaikuttavat leukojen kasvuun. Hoito voi kestää useita vuosia, joissain tapauksissa kasvun päättymiseen asti.  Hoito- ja kontrollikäynnit tapahtuvat säännöllisesti n. 1-4 kk välein käytössä olevasta kojeesta ja hoidon vaiheesta riippuen. Kojeiden valmistusvaiheessa käyntejä voi olla muutaman päivän tai viikon välein. Oikomishoidon aikana, etenkin hoidon alussa ja kojeiden aktivoinnin jälkeen voi hampaissa tuntua kipua ja arkuutta. Uudet kojeet vaativat totuttelua.

Oikomishoito on luonteeltaan pitkäaikaista ja kärsivällisyyttä vaativaa. Oikomishoito vaatii koko perheen sitoutumista sekä motivaatiota vastaanottokäyntien ja hoidon onnistumisen toteutumiseksi, mikä kannattaa ottaa huomioon perheessä ennen oikomishoidon aloitusta.  Oikomishoito voidaan joutua myös keskeyttämään, jos potilas jättää toistuvasti ilmoittamatta pois vastaanotolta tai kun havaitaan ilmiselvää laiminlyöntiä kojeiden käytössä tai hampaiden puhdistuksessa. 

 

 

 
Share