Suun terveydenhuollon palveluseteli

​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​Vuonna 2022 palveluseteleitä myönnetään hampaan ja/tai paikan lo​hkeamiin.

Lohkeamapotilaalle palveluseteli voidaan myöntää suoraan Eksoten hammashoidon ajanvarauksesta. Palveluseteleitä vastaanottavia yksityishammaslääkäreitä toimii Lappeenrannassa ja Imatralla. Yksityishammaslääkäreiden tiedot löydät hintalaskurista.
​  

Miksi hammashoidossa kannattaa valita palveluseteli?


Hammashoito palvelusetelillä on Kela-korvattua hoitoa edullisempaa, mutta terveyskeskusmaksuja jonkin verran kalliimpaa. Esim. suurin muovipaikka maksaa sinulle terveyskeskuksessa 55,60 € ja yksityisellä palvelusetelillä 68 €-127 €. Hoitoon pääsysi ja hoitosi valmistuminen voivat nopeutua. Lisäksi voit itse valita sinua hoitavan hammaslääkärin. Suuhygienisti ei voi tehdä hampaan ja/tai paikan korjausta.

Hammashoidon palveluseteli


​Palvelusetelillä voit ostaa siinä määriteltyä hammashoitoa palvelusetelijärjestelmään hyväksytyiltä yksityishammaslääkäreiltä. Palveluseteli on henkilökohtainen.

Palveluseteliin on määritelty sen voimassaoloaika. Sinun tulee ottaa yhteyttä mahdollisimman pian yksityishammaslääkäriin, jotta kaikki suunniteltu hoito ehditään suorittamaan palvelusetelin voimassaoloaikana.

Hammaslääkärin valinta ja ajanvaraus


Palvelusetelin hintalaskurista näet, ketkä yksityishammaslääkärit ottavat palveluseteleitä. Hintalaskurin avulla voit vertailla hoidon omavastuuosuutta eri yksityishammaslääkäreillä.
Lisää laskuriin toimenpide/toimenpiteet ja valitse hae, niin saat tiedot näkyviin.

Palvelusetelin hintalaskuri

​Sinun tulee varata aika valitsemaltasi yksityishammaslääkäriltä. Ota mukaasi palveluseteli, josta ilmenee sinulle suunniteltu hoitotoimenpide.

Palvelusetelin käyttö ja maksaminen


Yksityishammaslääkäri tarkistaa palvelusetelin sisällön ja tekee potilaalle suppean tutkimuksen. Mikäli yksityishammaslääkärin hoitoehdotus poikkeaa palveluseteliin määritellystä hoidosta, tulee yksityishammaslääkärin sopia siitä ja muuttuvista asiakasmaksuista erikseen sinun kanssasi.

Palveluseteliä käyttäessäsi sinun maksettavaksi jää yksityishammaslääkärin hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.

Jos ostat yksityishammaslääkäriltä hammashoitopalveluja, joita ei ole määritelty palvelusetelissä, vastaat itse aiheutuvista kustannuksista.

Myös hammaslaboratoriomaksut ovat kokonaisuudessaan sinun maksettavia.

Sinun on itse maksettava peruuttamattomasta hoitoajasta perittävä maksu, mikäli jätät peruutuksen tekemättä tai perut ajan liian myöhään. Yksityishammaslääkäriltä saat tiedon, milloin hammashoitoaika tulee viimeistään perua ilman sakkomaksua.

Eksoten suun terveydenhuolto ei peri sinulta asiakasmaksuja.

Yksityishammaslääkärin laskuttamasta palveluseteliin liittyvästä maksusta ei ole mahdollista saada Kela-korvausta. Matkakustannuksista voi kuitenkin saada Kela-korvausta.

Asiakkaan asema


Mikäli olet tyytymätön saamaasi palveluun, sinun tulee ilmoittaa siitä suoraan palveluntuottajalle. Tällaisissa tilanteissa voit saada tietoja ja neuvontaa kuluttajaneuvojalta. Sinulla on aina oikeus vaihtaa palveluntuottajaa.

Jos haluat lisätietoja asiasta, ota​ yhteyttä!

Suun terveydenhuollon toimisto

Tuija Sepponen
Pohjolankatu 14
53100 Lappeenranta
puh. 040 651 1635

tai

Jaana Ruuskanen
Valto Käkelän katu 14 D 2 krs.
53130 Lappeenranta
puh. 040 146 3270

tai

​Teija Turunen
Valto Käkelän katu 14 D 2 krs.
53130 Lappeenranta
puh. 040 146 3230
 

Palveluntuottajaksi hakeutuminen

 

Hakuaika suun terveydenhuollon palveluseteliyrittäjäksi on jatkuva. Palveluntuottajat valitaan hyväksymismenettelyllä ilman kilpailutusta. Kaikki Eksoten asettamat kriteerit täyttävät palveluntuottajat hyväksytään. Hyväksymiskriteerit on kirjattu suun terveydenhuollon palvelusetelin toimintaohjeeseen. Eksoten suun terveydenhuolto siirtyy sähköiseen palveluseteliin. ​Vuoden 2022 helmikuun alusta kaikki palvelusetelitoimintaan liittyvä toiminta tulee tapahtumaan palse.eksote.fi -portaalin kautta. Palveluntuottajat voivat jo rekisteröityä palse.eksote.fi portaaliin ja hakeutua palveluntuottajaksi.​​

Turvallisuussopimus

Palveluseteliyritysten tulee tehdä turvallisuussopimus Eksoten kanssa. Hakeutumisen yhteydessä palveluntuottajalta pyydetään allekirjoitettu turvallisuussopimus Eksoten allekirjoitettavaksi. Alla linkki uusien palvelusetelituottajien turvallisuussopimukseen (liitetään hakemukseen):

Turvallisuussopimus palvelusetelipalvelut 2021.pdf

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista tulee tehdä hakeutumisen yhteydessä. Uusien palvelusetelituottajien tulee tehdä myös liitteenä pyydetty raportti (ohjeet sopimuksessa) tietosuojaperiaatteiden ja lainsäädännön noudattamisesta ensimmäisen puolen vuoden aikana. Aiemmin hyväksyttyjen palvelusetelituottajien tulee tehdä raportti sekä seloste 30.9.2019 mennessä. Alla linkit selostemalliin:

Palveluntuottajan seloste henkilötietojen käsittelytoimista.pd

Tietoturvaloukkausten ilmoittaminen tulee tehdä annettujen ohjeiden mukaan 24 tunnin kuluessa tapauksen ilmitulemisesta. Alla ohjeet tietoturvaloukkausten ilmoittamisesta ja käsittelystä.

Word Sopimusliite tietoturvaloukkausten ilmoittaminen ja käsittely palveluntuottajat.pdf

​Palveluntuottajaksi hakeutumisessa tarvittava muu aineisto


Ohjeita suun terveydenhuollon palveluntuottajalle.pdf

Palvelusetelin toimintaohje.pdf
Henkilöstöluettelo suun terveydenhuolto.pdf
Toimenpidehinnasto.pdf

Lisätietoja:
Maarit Natunen
johtava ylihammaslääkäri​
 


Share