Ehkäisevä päihdetyö ja mielenterveyden edistäminen

​​​​​​​Ehkäisevä päihdetyö


​​​​​​​​​​​​​​​Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla:​

  • ​Päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin
  • Päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin
  • Päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin.


​Valtiolla ja kunnilla on lakiin perustuva velvollisuus tuottaa rakenteet, jotka mahdollistavat ehkäisevän päihdetyön tekemisen. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Päihde- ja riippuvuusstrategia​ linjaa yhteiset suuntaviivat vuoteen 2030. Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitos vastaa valtakunnallisesti ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista ja ohjauksesta. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015  sekä tukee kuntia ja alueita lakisääteisessä työssä. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma​

Toiminta ja tavoitteet Eksoten ehkäisevässä päihdetyössä


Ehkäisevää päihdetyötä tekevät viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt. Työtä tehdään osana kunnan sosia​ali- ja terveyspalveluja, kouluissa, nuorisotoiminnassa ja muussa vapaa-ajantoiminnassa. Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan moniammatillisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

  • ​Pakka - toimintamallin mukainen ehkäisevän päihdetyön kehittäminen
  • Alaikäisten päihdekokeilujen väheneminen ja päihteidenkäytön aloitusiän myöhästyminen
  • Aikuisten tupakointi vähenee
  • Työikäisten ja ikäihmisten päihteettömyyden tukeminen ja päihdehaittojen vähentäminen
  • ​Päihderiskeistä tiedottaminen ja päihteidenkäyttöön liittyviin asenteisiin vaikuttaminen, päihteidenkäytön vähentäminen.

 

Pakka: - materiaalia​

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet​ (THL)

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry​

Ota kantaa - päihdetilannekysely 

​Ota kantaa -päihdetilannekysely on osa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen PAKKA -toimintamallia. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi. Kyselyn tarkoituksena on selvittää eteläkarjalaisten käsityksiä sen hetkisestä päihdetilanteesta omalla asuinalueellaan. Kyselyn tuloksia käytetään ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen.

Vuoden 2018 tulokset:Ota kantaa - päihdetilannekysely 2018.pdf

Vuoden 2021 tulokset: Ota kantaa -päihdetilannekysely 2021.pdf


​Mielenterveyden edistäminen


Mielenterveys on tärkeä voimavara. Mielenterveystaidot ovat kansalaistaitoja, joita voi oppia ja harjoittaa. Mielenterveys ei ole vain sairauden puuttumista. Mielenterveyttä voi kartuttaa ja vaalia samoin kuin fyysistä terveyttä. Mielenterveyden perusta syntyy jo varhain, koskaan ei ole liian myöhäistä satsata omaan hyvinvointiin. Mielenterveystaito on oman toiminnan ymmärtämistä miten voin itse vaikuttaa omaan olooni. Se on kokonaisuus mihin kuuluu kehon toiminnan ymmärtäminen suhteessa mieleen sekä riittävä ravinto, liikunta ja uni.

Alla itseapuohjelma sivustoja, joista löytää tietoa ja tukea mielen hyvinvoinnin asioissa​.


Mielenterveystalo.fi

​​omaolo.JPG

Mielen hyvinvoinnin osaamisen -kysely toteutettiin sähköisesti ajalla 25.3. – 12.4.2021. 
Kysely kohdennettiin Etelä-Karjalan ammattilaisille (kunta/kaupungin, sosiaali- ja terveysalan sekä kolmannen sektorin toimijat). Kyselyyn saatiin vastauksia 249. 
Kyselyn tarkoituksena oli tuottaa Hyvä Mieli -hankkeelle tietoa Etelä-karjalassa toimivien ammattilaisten mielen hyvinvoinnin osaamisesta, sen tarpeista sekä palveluverkostosta ja konsultaatiokanavien tuntemuksesta. 

Lue kyselyn vastauksista oheisesta ​liitteestä

Mielen hyvinvoinnin osaamisen kysely ammattilaisille, tuloskoonnin tiedotepohja luonnos.pdf
Share