Ehkäisevä päihdetyö

​​​​​​​Ehkäisevä päihdetyö


​​​​​​​​​​​​​​​Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla:​

  • ​Päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin
  • Päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin
  • Päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin.


​Valtiolla ja kunnilla on lakiin perustuva velvollisuus tuottaa rakenteet, jotka mahdollistavat ehkäisevän päihdetyön tekemisen. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) Päihde- ja riippuvuusstrategia​ linjaa yhteiset suuntaviivat vuoteen 2030. Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitos vastaa valtakunnallisesti ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista ja ohjauksesta. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015  sekä tukee kuntia ja alueita lakisääteisessä työssä. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma​

Toiminta ja tavoitteet Eksoten ehkäisevässä päihdetyössä


Ehkäisevää päihdetyötä tekevät viranomaiset, järjestöt, yritykset ja yhteisöt. Työtä tehdään osana kunnan sosia​ali- ja terveyspalveluja, kouluissa, nuorisotoiminnassa ja muussa vapaa-ajantoiminnassa. Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan moniammatillisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

  • ​Pakka - toimintamallin mukainen ehkäisevän päihdetyön kehittäminen
  • Alaikäisten päihdekokeilujen väheneminen ja päihteidenkäytön aloitusiän myöhästyminen
  • Aikuisten tupakointi vähenee
  • Työikäisten ja ikäihmisten päihteettömyyden tukeminen ja päihdehaittojen vähentäminen
  • ​Päihderiskeistä tiedottaminen ja päihteidenkäyttöön liittyviin asenteisiin vaikuttaminen, päihteidenkäytön vähentäminen.

Pakka: - materiaalia​

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet​ (THL)

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry​


 

Ehkäisevä päihdetyö on toteuttanut videoita lisämateriaaliski opettajille, vanhemmille tai muuten asiasta kiinnostuneille seuraavista aiheista:

Alkoholi

Tupakka

Nuuska

Kannabis

_______________________________________________________________________

Ota kantaa - päihdetilannekysely 

​Ota kantaa -päihdetilannekysely on osa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen PAKKA -toimintamallia. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi. Kyselyn tarkoituksena on selvittää eteläkarjalaisten käsityksiä sen hetkisestä päihdetilanteesta omalla asuinalueellaan. Kyselyn tuloksia käytetään ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen.

Vuoden 2018 tulokset:Ota kantaa - päihdetilannekysely 2018.pdf

Vuoden 2021 tulokset: Ota kantaa -päihdetilannekysely 2021.pdf

Mielen hyvinvoinnin osaamisen -kysely toteutettiin sähköisesti ajalla 25.3. – 12.4.2021

Kysely kohdennettiin Etelä-Karjalan ammattilaisille (kunta/kaupungin, sosiaali- ja terveysalan sekä kolmannen sektorin toimijat). Kyselyyn saatiin vastauksia 249. 
Kyselyn tarkoituksena oli tuottaa Hyvä Mieli -hankkeelle tietoa Etelä-karjalassa toimivien ammattilaisten mielen hyvinvoinnin osaamisesta, sen tarpeista sekä palveluverkostosta ja konsultaatiokanavien tuntemuksesta. 
Lue kyselyn vastauksista oheisesta ​liitteestä.
 

Mielen hyvinvoinnin osaamisen kysely ammattilaisille, tuloskoonnin tiedotepohja luonnos.pdfShare