Elintapaohjaus

​​​​​​​​​​​​​​​​Liikunta, ravitsemus ja uni ovat kolme ihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkeätä osa-aluetta. Säännöllisellä liikunnalla, monipuolisella ravinnolla ja laadukkaalla sekä riittävällä unella on vaikutusta hyvinvointiin ja terveyteen. Elintapaohjauksella pyritään herättämään asiakkaan oma kiinnostus omaan elintapamuutokseen ja antamaan tukea ja keinoja siihen. 

Hyvinvointivalmentaja -esite 2022.pdf

Elintapaohjauksen palvelupolku


Hyvinvointivalmentaja on terveydenhuollon ammattilainen keneltä saat tukeat elintapojesi muutokseen:

  • ravitsemukseen
  • liikkumiseen
  • unettomuuden lääkkeettömään hoitoon
  • tupakoinnin lopettamiseen
Elintapaohjaus on tarkoitettu ennaltaehkäisyyn, ei sairauden hoitoon.

 

Hyvinvointivalmentajalle ohjautuminen sekä ajan varaaminen

 
Hyvinvointivalmentajan vastaanotolle et tarvitse lähetettä.
Voit varata ajan joko Eksoten asiointipalvelusta tai soittamalla hyvinvointivalmentajalle. Terveydenhuollon henkilökunta voi myös varata ajan sinulle.
 
Omaolo.fi-palvelussa voit tehdä terveystarkastuksen, joka ohjaa tarvittaessa sähköisiin valmennuksiin, hyvinvointivalmentajalle tai kunnan liikuntaneuvontaan.

Vastaanottoja toteutetaan koko Eksoten alueella terveys- ja hyvinvointiasemilla, Lappeenrannassa Lehmuskodilla sekä Imatralla Iso avun toimitiloissa. 
Vastaanotot ovat asiakkaalle maksuttomia.

 

Tarvittaessa voit perua ajan testiviestillä tai puhelimitse hyvinvointivalmentajan numeroon 0406513167 tai 0406609008. Mainitse viestissä nimesi sekä varattu aika jonka perut. Aika tulee perua 24 tuntia ennen varatun ajan alkamista, jotta se katsotaan peruutetuksi.

Peruuttamattomista ja käyttämättä jätetyistä palveluista voidaan periä 51,50 euron suuruinen maksu (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 §)

 

Alkukartoitus (1. käynti)

 

Ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan nykytilaa keskustelemalla sekä tekemällä erilaisia mittauksia (verenpaine, paino, pituus, tupakointi,, alkoholin käyttö jne.), käydään läpi tavoitteita sekä keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi ja sovitaan seurantakäynneistä.

Vastaanotolta saat tarvittaessa täytettäväksi ruoka-, uni- tai tupakointipäiväkirjan seuraavalle vastaanotolle.

Seurantakäynnit (2.- 5. seurantakäyntiä)

Seurantakäyntejä toteutetaan asiakkaan tavoitteiden mukaisesti. Keskimäärin käyntejä on ollut noin 3 - 4 kertaa ja koko elintapaohjauksen prosessi on kestänyt noin 6 - 12 kk. Seurantakäynneillä käydään läpi edistymistä, haasteita sekä onnistumisia. Varaa vastaanottokäynnille aikaa noin tunti. Osa seurantakäynneistä voidaan toteuttaa myös etävastaanottoina tai puhlimitse. 

Loppukäynti

Käydään läpi elintapaohjauksen prosessi. Tehdään yhdessä jatkosuunnitelma, jota voit lähteä itsenäisesti toteuttamaan valmennuksen jälkeen. Viimeisellä kerralla kerätään myös asiakaspalaute elintapaohjauksen kehittämiseksi.

Tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä ylläpitämiseen saa myös verkossa sekä kuntien ja yhdistysten palveluissa. 

Etelä-Karjalan alueen yhdistyksistä ja järjestöistä löydät lisää tietoa Yhdistysinfo​ -sivulta sekä mielekästä tekemistä Etelä-Karjalan harrastuskalenterista.
 

Yhdistysinfo.JPG 

Kuntien liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta on tarkoitettu erityisesti terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi liikkuville. Liikuntaneuvonnan tavoitteena on, että asiakas motivoituu liikkumaan itselleen mieluisalla tavalla, omaa terveyttään ja hyvinvointiaan edistäen. 

Liikuntaneuvontaan voit hakeutua ottamalla yhteyttä oman kuntasi liikuntapalveluiden ohjaajiin. Liikuntaneuvonnassa käydään läpi sinun liikunta- ja elintapatottumuksia, autetaan löytämään sopiva tapa toteuttaa terveellisempiä elintapoja sekä lisäämään arjen fyysistä aktiivisuutta. Ohjaaja on tukenasi muutosprosessissa.  ​

​Kuntien liikuntatoimien yhteystiedot löydät alla olevien linkkien kautta:


Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry: EKLU​

Liikunta ​


Fyysinen aktiivisuus eli liikuminen on välttämätöntä, että pystymme suoriutumaan arkiaskareista ja monista työtehtävistä. Säännöllinen liikunta auttaa useiden pitkäaikaissairauksien, kuten valtimotautien (sydäninfarkti, aivoinfarkti, katkokävely), lihavuuden, tyypiin 2 diabeteksen, rappeuttavien tuki- ja liikuntaelinsairauksien (kuten polven ja lonkan nivelrikko), ahtauttavien keuhkosairauksien, muistisairauksien, masennusoireiden sekä useiden syöpien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. 

Kaikille 18- 64-vuotiaille aikuisille suositellaan kohtuukuormitteista kestävyysliikuntaa - kuten reipas kävely - ainakin 150 minuuttia viikossa. Vaihtoehtoisesti rasittavampaa liikuntaa, kuten juoksua, aerobicia tai maastohiihtoa, suositellaan ainakin 75 minuuttia viikossa. Liikuntasuosituksiin kuuluu myös kaikille lihasvoimaa tai - kestävyyttä ylläpitävää tai lisäävää liikuntaa - esimerkiksi kuntosaliharjoittelua, jumppaa tai venyttelyä - vähintään 2 päivänä viikossa. Näiden lisäksi 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille suositellaan lisäksi liikkuvuutta ja tasapainoa ylläpitävää ja kehittävää liikuntaa kuten kotivoimistelua. 

 

Lisätietoa liikunnan terveyshyödyistöä löydät seuraavista linkeistä:


 

Ravitsemus

​​

Hyvän syömisen periaatteita ovat säännöllisyys, riittävyys, monipuolisuus ja joustavuus. Tällaisesta syömisestä saa sopivasti energiaa ja ravintoaineita, jotta keho ja mieli voivat hyvin. 

Lisää tietoa ravitsemuksesta löydät seuraavien linkkien alta


Alla erilaisia ravitsemustestejä, joilla voit arvioida omia ravitsemustottumuksiasi.


Uni


​​Uni on elämälle välttämätöntä eikä kukaa voi valvoa useampaa vuorokautta peräkkäin. Hyvän yöunen tärkein merkki on se, että aamulla tuntee itsensä virkeäksi ja levänneeksi eikä päivemmälläkään väsytä. Lyhyen tai muuten virkistämättömän yöunen taustalla voi olla monia tekijöitä, joita työelämän ja vapaa-ajan kiireinen elämänrytmi korostaa. Erilaisten älylaitteiden käyttö (ruutuaika)ei rauhoita nukkumaan menoon valmistautumista. 

Lyhytaikainen unettomuus - vaikeus nukahtaa, heräämiset unen aikana ja vaikeus nukahtaa uudelleen muutaman viikon ajan - on tavallista ja voi kohdata monenlaisten elämän ongelmien takia. Siihen on saatavissa erilaisia itsehoito-ohjeita. Varsinaisista uniongelmista tavallisimpia ovat pitkään jatkunut unettomuus ja uniapnea (hengityskatkokset unen aikana). Näiden selvittely ja hoito voidaan aloittaa hyvinvointiasemalla. ​

Lisätietoa unesta ja unenhuollosta löydöt seuraavien linkkien alta:

Uniopas

Hyvä Uni (diabetesliitto)
Unettomuuden omahoito (Mielenterveystalo)
Unettomuus vaivaa välillä meitä kaikkia (Terveyskirjasto)

Tupakka ja nikotiini

Tupakan terveysvaikutuksia on tutkittu enemmän kuin mitään muuta yksittäistä terveyttä uhkaavaa tekijää. Tupakoinnin lopettaminen on yksi merkittävimmistä päätöksistä, jonka voit tehdä terveytesi eteen.

Heti ensimmäisten päivien aikana

  • häkä ja nikotiini poistuvat elimistöstä ja
  • haju- ja makuaisti parantuvat huomattavasti.


Kahden viikon jälkeen

  • verenkiertoelinten ja keuhkojen toiminta paranee ja
  • fyysinen suorituskyky kasvaa.


Muutaman kuukauden kuluttua

  • yskä ja limannousu lievittyvät ja
  • keuhkojen toiminta paranee merkittävästi.


Tupakoinnin lopettaminen vähentää koettua stressiä sekä parantaa unen laatua ja sen kestoa. Se lievittää ahdistus- ja masennusoireita usein jo puolessa vuodessa yhtä tehokkaasti kuin niihin tarkoitettu lääkehoito.

Tupakoinnin lopettaminen parantaa suun terveyttä. Hengitys raikastuu. Hoitotulokset tupakoijilla yleisissä hampaan kiinnityskudossairauksissa, kuten ientulehduksissa ja parodontiitissa, paranevat.

Mitä aiemmin lopetat, sitä enemmän terveyshyötyjä saavutat. Tupakoinnin lopettaminen parantaa kuitenkin terveyttä ja hyvinvointia kaiken ikäisenä.(THL 2021.)

Lue lisää tupakoinnin lopettamisen hyödyistä Tupakoinnin lopettamisen hyödyt sekä

Polku savuttomuuteen

Mistä apua tupakoinnin lopettamiseen?

Tupakoinnin lopettamiseen on tarjolla monenlaista tukea. Olemassa on hyvää nettimetariaalia itsenäiseen tyyöskentelyyn sekä tarjolla on myös ryhmätoimintaa sekä livenä- että verkossa. Eksoten hyvinvointivalmentaja (kts yllä) sekä keuhkopoliklinikan sairaanhoitaja tarjoavat maksutonta tukea tupakoinnin ja muiden nikotiinituottteiden käytön lopettamiseen. Tapaamiset ovat asiakkaalle maksuttomia.

Tukea tupakoinnin lopettamiseen löydät myös verkossa: Seuraava 28päivää ilman verkkoryhmä alkaa 15.2.2022.

Lisätietoa ja ilmoittutumiset oheisen linkin kautta. 28 päivää ilman, live ja verkkoryhmät

Tukea tupakoinnin lopettamiseen Filha


 Share