1. Mielenterveyden perusta

Merkittävimmät mielen hyvinvointia tukevat osa-alueet ovat ravitsemus, liikunta ja uni. Ne muodostavat yhdessä terveyden perustan.  Aivot ovat kehon ja mielen ohjauskeskus, ja siksi aivojen hyvinvointia on tärkeä tukea. (Duodecim & Suomen Akatemia, 2020.).

1.1 Ravitsemus

Elintavoilla ja ravitsemuksella on suuri merkitys mielen hyvinvointiin.  Säännöllinen syöminen, neljästä kuuteen (4–6) syömiskertaa päivässä, tukee mielenterveyttä sekä mielen hyvinvointia. Syömällä monipuolisesti voit huolehtia aivo- ja sydänterveydestä. Ravitsemuksen pitää olla riittävän hyvässä kunnossa, jotta mieli voi hyvin. Täsmä syöminen on paras tapa syödä kehon ja mielen tarpeisiin: syödään säännöllisesti, riittävästi, monipuolisesti sekä sallivasti.

Suoliston sanotaan olevan toiset aivot.  Suolisto valmistaa aivoille tärkeitä välittäjäaineita. Suoliston mikrobikannalla on merkitystä myös mielen hyvinvointiin. Säännöllisellä ja monipuolisella syömisellä voi hoitaa samalla aivojaan sekä mielenterveyttään. Aivot ovat ihmisen ohjaamiskeskus ja siksi on tärkeää, että myös aivoista pidetään huolta. Aivot tarvitsevat energiaa, eivätkä pysty varastoimaan sitä. (Aivoliitto, 2018.)  

Lisätietoa ravitsemuksesta mielen hyvinvointiin löytyy alla olevista linkeistä:

​Merkittävimmät mielen hyvinvointia tukevat osa-alueet ovat ravitsemus, liikunta ja uni.

Eksoten ravitsemusterapeuttien koostaman ravitsemusopas ja harjoituksia löytyy alla: Elintapaohjaus   Oivamielin tietoisen syömisen harjoitukset

   

1.2 Liikunta

Liikunta on yksi mielenterveyden peruspilareista. Keho ja mieli kulkevat käsi kädessä. Kumpikin vaikuttaa toiseen. Tämän vuoropuhelun ymmärtäminen on yksi mielenterveyden kulmakivi. Vaikuttamalla kehoon voit myös vaikuttaa mieleen. Tukea liikunnan aloittamiseen on mahdollista saada kuntien liikuntaneuvojilta sekä Eksoten hyvinvointivalmentajilta.

Liikunta auttaa aivoterveyteen lisäämällä mielihyvähormoneiden tuotantoa. Luonnossa liikkumisella on tutkitusti hyvinvointivaikutuksia (Tyrväinen, Lanki, Sipilä & Komulainen, 2018). Liikunnalla voi vaikuttaa positiivisesti tunnetiloihin kuten ahdistukseen ja stressiin. 

Liikunnan olisi hyvä olla säännöllistä ja itselle mielekästä. Liikunnan tarkoitus on tuottaa mielihyvää, elämyksen – ja onnistumisen kokemuksia. Terveyden kannalta riittävä määrä liikuntaa pitää sisällään reipasta liikuntaa (2h 30 min) tai rasittavaa liikkumista (1h 15 min) sekä lihaskuntoa ja liikehallintaa vähintään kaksi kertaa viikossa. Viikoittainen liikkumisen suositus on kuvattu kuvassa 2. (UKK-instituutti, 2019.)

Lisätietoa liikunnan vaikutuksesta mielen hyvinvointiin löytyy alla olevista linkeistä:

 Aikuisten liikkumisen suositusta kuvaava kartio, joka muodostuu lohkoistaKuva 2. Viikoittainen liikkumisen suositus 18–64-vuotiaille. UKK-instituutti

 

Täältä löydät tietoa Etelä-Karjalan liikuntamahdollisuuksista.

 

1.3 Uni

Uni on välttämättömyys ihmiselle; ihminen nukkuu lähes kolmanneksen elämästä. Unentarve muuttuu elämän aikana, ja on erilainen eri ihmisillä. (Mielenterveystalo.) Unen merkitys mielen hyvinvoinnille on kiistaton. Unettomuus voi aiheuttaa mitä moninaisempia oireita, siksi riittävästä unen laadusta ja määrästä on tärkeää huolehtia. (Uniliitto.)

Jokaisella on ajoittain uniongelmia. Suurin osa ihmisistä kärsii toiminnallisesta unettomuudesta, jonka takana on monesti esimerkiksi huolet, stressi tai äkilliset elämänmuutokset (Suomen Unihoitajaseura ry.). Uni häiriintyy helposti, jos mielessä on paljon mietittävää, silloin myös keho menee helposti ylivirittyneeseen tilaan. Unen aikana aivot toimivat aktiivisesti ja poistavat haitallisia aineenvaihduntatuotteita (Aivoliitto). Itse voi myös melko paljon vaikuttaa uneen. Uniongelmissa kannattaa ensimmäiseksi tarkistaa elintavat.

Mielessä saattaa pyöriä työasioita tai huolia. Jos huolet uhkaavat vallata päivän, niin silloin voi pitää huolihetken, jolloin käsittelee mieltä painavia asioita. Mielen kouluttaminen ei ole ihan yksinkertaista, mutta säännöllisellä harjoittelulla ja sinnikkyydellä se onnistuu. Tietoisuustaitoharjoituksista on myös apua.

Lisätietoa ja harjoituksia mielen rauhoittamiseen löytyy alla olevista linkeistä

 Share